AN TSRAITH SHINSEARACH - Acmhainní ó cheardlanna SFGM

Scannánaíocht Deireadh Fómhair 2017

 

Is féidir an PDF den cheardlann ar an Scannánaiocht a ioslódáil anseo

Acmhainní ó cheardlanna na Seirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 2013 - 2014.

Acmhainní breise ar fáil anseo.

TEIDEAL FÉACH / ÍOSLÓDÁIL

An Phleanáil ábhair sa Ghaeilge 

(an cur chuige téamach)

Ag cothú scil na héisteachta

Ag cothú na cumarsáide: 

Labhairt na Gaeilge

Ag cothú na léitheoireachta
Ag cothú scil na scríbhneoireachta: seánraí, cuir chuige san áireamh

Cruinneas na Gaeilge: 

Teagasc na Gramadaí

An Scannánaíocht:

Fís úr do mhúineadh na Scannánaíochta

An Ghaeilge san Idirbhliain