AN TSRAITH SHINSEARACH - Ciorcláin CSS

 
 
 

Gaeilge na hArdteistiméireachta

 

 


 

Acmhainní Scrúduithe ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit

Tabhair faoi deara go bhfuil bunchóipeanna na gcáipéisí seo ar fad ar fáil ar www.examinations.ie.

Foilsíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit eolas agus acmhainní scrúduithe go minic agus bíonn an t-eolas is déanaí ar fáil uathu maidir leis na scrúduithe stáit. 

 

 

Ciorcláin / Imlitreacha ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus ón Roinn Oideachais agus Scileanna

 

TEIDEAL FÉACH / ÍOSLÓDÁIL

Imlitir 0042/2007 

  (Athruithe ar Riar na Marcanna don Bhéaltriail Ghaeilge 

sna Scrúduithe Teistiméireachta) 

 Imlitir 20/2010 

 Leasú ar Shiollabais Ghaeilge na hArdteistiméireachta 

(Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal) 

Cúrsa leasaithe litríochta le cur faoi scrúdú i 2012, i 2013 agus i 2014 

 Imlitir 0071/2010 

Imlitir S90/10
Imlitir S17/11
Imlitir S52/12
Imlitir S100/12