Webinar 2 (May 2020)

***Click here to provide feedback on webinar 2, which will inform the content of future webinars***

 

The main focus of Webinar 2 will be to allow teachers time to explore playful learning experiences agus eispéiris foghlama spraíúla chun tacú leis na torthaí foghlama. The webinar also offers teachers the opportunity to explore PLC Support Material which are most relevant to literacy development at home.  Some of these activities, suggestions and practicalities for language learning you may wish to share with parents. Additionally, there are good practice videos, which incorporate the use of digital technologies in the classroom, included in the webinar for teachers to watch and reflect upon.

 

You will need to pause the webinar at various intervals to allow time to engage with PLC Support Material, click into links to external videos and to reflect on current practice supported by prompt sheets.  The prompt sheets and video links are all available underneath the webinar box below.  

 

While the activities in this webinar will be most beneficial when engaged with as part of a collaborative group, using whatever form of collaborative communication has been established by the school, this webinar can also be completed individually by teachers.  

 

You will be asked to provide an email address and roll number to access the webinar below.  

 

English Version:

Primary Language Curriculum Webinar 2 from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

 

 

 

Progression in Play Video Prompt Sheets (Word Doc)
Creating ebooks Video Prompt Sheets (PDF)
Story Writing using Tablets Video Prompt Sheets for Special School Settings (Word Doc)
Tablets in a Junior School Video Prompt Sheets for Special School Settings (PDF)
Digital Video for Gaeilge Link to Curriculumonline.ie
Glenda Walsh on Infusing Playfulness Link to NCSE Website (PLC Page)
  Literacy at Home/Teanga sa Bhaile

 

 

Is é príomhfhócas na ceardlainne seo ná am a thabhairt do mhúinteoirí iniúchadh a dhéanamh ar eispéiris foghlama spraíúla chun tacú leis na torthaí foghlama. Tugann an cheardlann ghréasáin seo an deis do mhúinteoirí iniúchadh a dhéanamh ar an Ábhar Tacaíochta de Churaclam Teanga na Bunscoile is cuí d’fhorbairt litearthachta sa bhaile.  Is féidir cuid de na gníomhaíochtaí agus na moltaí seo d’fhoghlaim teanga a roinnt le tuismitheoirí. Ina theannta sin, tá físeáin chleachtais mhaithe, ina bhfuil úsáid teicneolaíochtaí digiteacha mar chuid díobh, mar chuid den cheardlann chun go mbeidh sé ar a gcumas ag múinteoirí féachaint orthu, agus machnamh a dhéanamh orthu.

 

Beidh gá le stop a chur leis an gceardlann ag amanna éagsúla chun am a thógaint dul i ngleic le hAbhar Tacaíochta Churaclam na Bunscoile, ceangal a dhéanamh le naisc le gearrthóga físe seachtracha agus chun machnamh a dhéanamh ar chleachtas reatha le tacú ó na nodbhileoga.  Tá an nód-pháipéar agus na nascanna éagsúla ar fhail faoin an ceardlann gréasáin.  

 

Leagan Gaeilge

CTB Ceardlann Gréasáin 2 from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

 

 

Físeán: Progression in Play Nod-pháipéar (Word Doc)

Uirlisí Measúnú Dhigiteacha

Nod-pháipéar (PDF)

Tionscnamh Stop Motion

Nod-pháipéar do Scoileanna Speisialta (Word Doc)

Teicneolaíocht Dhigiteach

Nod-pháipéar do Scoileanna Speisialta (PDF)
Scríbhneoireacht le Táibléidí Nasc do Curriculumonline.ie
Físeán: Infusing Playfulness Nasc do NCSE.ie (Leathanach CTB)
  Literacy at Home/Teanga sa Bhaile