Primary Gaeilge - Teanga ó Bhéal

 

 

 

Leabhráin PDST   
An Ghaeilge Neamhfhoirmiúil Cluichí Teanga Leabhrán Seachtain na Gaeilge Eispéiris Foghlama chun tacú le cur cinn na Gaeilge sa Bhaile

 

 

Réidh don Chianfhoghlaim

 

Réidh don Chianfhoghlaim

 

Nodanna don Ghaeilge ar Líne

 

 

 

Scileanna Teanga ó Bhéal a Fhorbairt

 

Tacaíochtaí do Theanga ó Bhéal

Bain Súp As! (Gramadach)

Cúla4

Spreag an Ghaeilge le Spraoi

 

 

Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí 

Málaí Scéalaíochta agus Drámaí Puipéad Struchtúr Abairte agus Gramadach Forbairt Teanga

Conairí Forbartha leis an nGaeilge a Fhoghlaim mar Dhara Teanga

Dea-Chleachtais Maidir Le Sóisialú Trí Ghaeilge Do Dhaltaí i Scoileanna Lánghaeilge agus Gaeltachta

 

 

 

 

 

 

Padlets
CLIL/FCÁT

Cianfhoghlaim

Seachtain na Gaeilge

Padlets- Scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge

Teanga Chaidrimh na Scoile

Aiseanna do Scoileanna Gaeltachta