Primary Gaeilge - Curaclam

CURACLAM TEANGA NA BUNSCOILE (2019)

 

Tá Curaclam Teanga na Bunscoile (2019) do mhúinteoirí na bpáistí go léir - céimeanna 1 go 4. Baineann sé le gach comhthéacs scoile — scoileanna Béarla, scoileanna Gaeltachta, scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna speisialta. Forbraíodh an curaclam le múinteoirí agus freagraíonn sé dá dtaithí le Curaclam Teanga na Bunscoile (2015) do chéimeanna 1 agus 2.

 

 

 

Curaclam Teanga na Bunscoile (2019) Ciorclán 0045/2019 Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Uirlisí Úsáide Teanga Físeán Idirghníomhaireachta