Anti-Bullying

Please see below the Support Materials for Awareness Raising, Prevention and Intervention Strategies.

 

The document above can also be downloaded at this link

 

In this section you can also access the resources used as part of our Anti-Bullying Information sessions

 

 
Anti-Bullying Webinar

Click Here to access an interactive presentation on the Anti-Bullying Procedures for Primary and Post-Primary Schools. 

Please note that the Procedures, the PDST Policy Template, and the PDST Information booklet must be downloaded in advance of viewing the presentation as they will be referenced throughout. 

 

Faoi iamh tá acmhainn tacaíochta ann do na seiminéir ar fhrithbhulaíocht agus stráitéisí cosanta agus idirghabháilthe  a chuirfear ar fáil go luath

Tá an cáipéis seo ar fáil le íoslóidéal ag an nasc thuas

 

Sa Chuid seo, is féidir teacht ar na háiseanna a bhí in úsáid mar chuid den ionchur ar Ghnásanna Frithbhulaíochta

Brúigh anseo don chur i láthair idirghníomhach ar Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile . Bí Cinnte go bhfuil  cóip do na Gnásanna , an teimpléad  don bheartas Frithbhulaíocht agus an Leabhrán Eolais agat roimh féachaint ar an gcur i láthair.

 

*New Resource*

All Together Now

An educational awareness programme on homophobic and transphobic bullying in primary schools. 

By Dr. Bernie Collins, Dr. Seline Keating and Prof. Mark Morgan