News

ELLA for PDST Post Primary Gaeilge Team!

Our PDST Post Primary Gaeilge team was awarded a European Language Label in recognition of the Gaeilge resources they designed and developed over the last three years.  These include Verb cards, Grammar mats and "Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile".  They would like to take this opportunity to thank all of our teachers who worked with them and gave such great feedback.  This award belongs to all of you.

 

The European Language Label Award (ELLA) is coordinated by the European Commission. It highlights and rewards innovative initiatives in language teaching, learning and promotion, and brings these initiatives to the attention of the public along with professionals in the languages field.

 

Bhuaigh Foireann na Gaeilge Iarbhunscoile Séala Eorpach Teanga in aitheantas do na hacmhainní a dhear agus a d'fhorbair siad le trí bliana anuas.  I measc na hacmhainní, tá 'Beart Briathra', 'Mataí gramadaí" agus "Abair Pléigh agus Scríobh le chéile"  Ba mhaith linn ár mbuiochas a ghabháil leis na múinteoirí ar fad a d'oibrigh linn agus a thug aiseolas.  Is daoibhse an gradam seo.

 

Is é an Coimisiún Eorpach a chomhordaíonn an Gradam,  an Séala Eorpach Teanga. Leagann sé béim agus luach saothair ar thionscnaimh nuálacha i dteagasc, foghlaim agus cur chun cinn teanga, agus tugtar aird an phobail ar na tionscnaimh seo mar aon le gairmithe i réimse na dteangacha.

 

https://twitter.com/PDSTGaeilge/status/1130917365858873344