News

Phonological Awareness & Phonics/ Feasach Fhóineolach agus Fónaic

English medium schools le Gaeilge mar teanga 2

 

How can I use the Primary Language Curriculum in English and Gaeilge to support children in developing phonological awareness and phonics for reading and writing? These twin bi-lingual workshops will explore these essential building blocks in the development of literacy skills. Participants will be introduced to high-quality, playful instruction to enhance phonological awareness and phonics as part of reading and writing instruction.  The sounds of English as it is spoken in Ireland and their relevance for teaching phonics will be examined. We will also explore how to use children’s writing to identify spelling errors which arise from deficits in phonological awareness. Many elements of these workshops will be of interest to teachers of all classes as well as support teachers. 

 

Beidh deis ag múinteoirí  'sna ceardlanna seo  iniúchadh a dhéanamh ar na torthaí foghlama agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí foghlama spraíúla a thacóidh leat tabhairt faoi múineadh feasacht fhóineolaíoch agus fhóinéimeach  chomh maith le fónaic i gcomthéacs  na snáithe Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht i gCuraclam Teanga na Bunscoile.