News

Job Openings

Vacancies for the Post of Director in two Education Centres

 

There is a full time secondment opportunity for the position of Director in Monaghan Education Centre Application form and full criteria for the position are available to download at https://metc.ie/

 

There is a full time secondment opportunity for the position of Director in Limerick Education Centre Application form and full criteria for the position are available to download at https://lec.ie/

 

Closing date for both of the above positions is: 3pm 17th June 2021.

 

 

FOLÚNTAS DO PHOST MAR STIÚRTHÓIR SNA hIONAID OIDEACHAIS SEO A LEANAS

 

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Mhuineacháin Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil ag https://metc.ie/

 

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Luimnigh Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil ag https://lec.ie/

 

Is é an dáta deiridh do gach post thuas: 3pm 17ú Meitheamh 2021.