Post Primary

Fáilte!

Fáilte chuig leathanach baile Chomhdháil Náisiúnta na Cuntasaíochta Beo a bhí ar siúl Dé Sathairn,

Treoirlínte um Chosaint Leanaí

 

Chun do rochtain ar chláir ríomhfhoghlama um Chosaint Leanaí a éascú agus a chur in ord tosaíochta, úsáid ceann de na trí nasc thíos i gcomhair ceachtar den dá chúrsa – Cúrsa 1 nó Cúrsa 2

Bhunaigh SFGM córas áirithinte ar líne le déanaí dár n-imeachtaí (ceardlanna / seimineáir / comhdhálacha). Rinneadh é sin d’fhonn an córas áirithintí go náisiúnta a shruthlíniú mar gheall ar an líon mór cúrsaí a

Lean an nasc chun an fhoirm iarratais a líonadh agus áit a chur in áirithe ar an gcúrsa.

Ón 5 DF

Tús Eolais ar Fhéinmheastóireacht Scoile don Teagasc agus don Fhoghlaim (Iar-bhunscoil)

 

Tugann an cúrsa idirghníomhach ar líne dhá uair an chloig seo tús eolais duit ar

Faraor tá an-éileamh ar an Tionól Tegaisc i mbliana agus níl aon áit eile ar fáil. Tá an foirm iarratais  dúnta anois go raibh  maith agat.

 

Pages

Subscribe to Post Primary