Primary

Mar thoradh ar rannpháirtíocht na leanaí i ngníomhaíochtaí éagsúla OSPS, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, tugtar faisnéis faoina ndul chun cinn sa churaclam OSPS. Tá an fhaisnéis seo ríthábhachtach má tá an

Cónaíonn leanaí i sochaí faisnéise agus tá sé éigeantach go dtugtar deiseanna dóibh in OSPS (Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte):

 

Sa rannán seo den suíomh idirlín, féachtar ar shaincheisteanna Cosanta Leanaí trí thrí thionscnamh:

 

 

Cluichí comhoibríocha: Is modh luachmhar iad cluichí a chuidíonn le leanaí oibriú le chéile ar bhealach comhbhách agus comhoibríoch. Tig leo leibhéal coinsiasachta comhoibríche a ardú agus

Pages

Subscribe to Primary