Primary

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Cuireann an drámaíocht suíomhanna gníomhacha foghlama ar fáil a dhéanann iniúchadh ar chaidreamh daonna, ar iompraíocht agus ar imeachtaí. Trí dhrámaíocht cuireann

Mar thoradh ar rannpháirtíocht na leanaí i ngníomhaíochtaí éagsúla OSPS, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, tugtar faisnéis faoina ndul chun cinn sa churaclam OSPS. Tá an fhaisnéis seo ríthábhachtach má tá an

Cónaíonn leanaí i sochaí faisnéise agus tá sé éigeantach go dtugtar deiseanna dóibh in OSPS (Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte):

 

Sa rannán seo den suíomh idirlín, féachtar ar shaincheisteanna Cosanta Leanaí trí thrí thionscnamh:

 

Pages

Subscribe to Primary