Primary

Sa rannán seo den suíomh idirlín, féachtar ar shaincheisteanna Cosanta Leanaí trí thrí thionscnamh:

 

 

Cluichí comhoibríocha: Is modh luachmhar iad cluichí a chuidíonn le leanaí oibriú le chéile ar bhealach comhbhách agus comhoibríoch. Tig leo leibhéal coinsiasachta comhoibríche a ardú agus

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

 

Is í an

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Cuireann an drámaíocht suíomhanna gníomhacha foghlama ar fáil a dhéanann iniúchadh ar chaidreamh daonna, ar iompraíocht agus ar imeachtaí. Trí dhrámaíocht cuireann

Pages

Subscribe to Primary