Primary

Féadfaidh tú an Lámhleabhar maidir le Scratch a Úsáid chun Uimhearthacht a Fhorbairt a rochtain anseo nó íoslódáil an PDF trí chliceáil anseo.

Tá an leathanach seo á thógáil faoi láthair. Tar ar ais i gceann cúpla seachtain chun teacht ar éagsúlacht mhór acmhainní

Sleamhnáin Inste Lá an tSeimineáir 2012

Fuinneamh agus Fórsaí

  Ranganna Sóisearacha Ranganna

Dúile beo

 

  Smaointe ceachta de réir chuspóir an

Tá na hacmhainní seo a leanas ar fáil lena n-íoslódáil chun tacú le múinteoirí Béarla mar Theanga Bhreise agus le múinteoirí seomra ranga príomhshrutha:

  • Toolkit

Tugtar le fios le tuairiscí agus measúnachtaí ar an gcuraclam le déanaí go bhfuil na cuir chuige agus straitéisí cineálacha teagaisc amhail foghlaim ghníomhach, difreáil, comhtháthú agus measúnú riachtanach don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim

Pages

Subscribe to Primary