An tSraith Shóisearach – Nuatheangacha

Fáilte!


Táimid fíorbhuíoch de na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a cheap ceardlanna do Nuatheangacha agus  a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

 

Pointe Spreagtha i dtreo na hIdirbhliana agus ina Diaidh.  Díreoidh an  cheardlann nua seo ar an Idirbhliain agus ar smaointe a d’fhéadfaí a úsáid ar fud na Sraithe Sinsearaí.

 

 

Chun clárú don cheardlann seo, comhlánaigh ár bhfoirm iarratais ar líne

 


 

Clárú do Mhúinteoirí Nuatheangacha Iasachta 

Cláraigh do chuid sonraí le Nuatheangacha Iasachta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Cuirtear cúrsaí Fómhair agus Earraigh i Nuatheangacha Iasachta ar fáil gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Nuatheangacha: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Tairgeann na cumainn ábhair seo a leanas tacaíocht do mhúinteoirí teanga

Cumann na Múinteoirí Iodáilise

 www.atiireland.com

Cumann na Múinteoirí Spáinnise

             www.atsirlanda.com

Cumann Múinteoirí Fraincise na  hÉireann

           www.ncte.ie/ftai

Cumann Múinteoirí Gearmáinise na hÉireann

http://www.germanteachers.ie  

 

Teagmhálaithe SFGM

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Nuatheangacha agus tá sí  lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.   Is féidir teagmháil a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag  046 9078382. Is é an seoladh ríomhphoist do Nuatheangacha  languages@pdst.ie