Earcaíocht

 

  

 

 

 

POIST LÁNAIMSEARTHA SFGM

 

 

 

 

 

 

DEISEANNA DO PHOIST LÁNaimseartha AR AN DARA SEIRBHÍSÍ UM SHEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA FORBARTHA GHAIRMIÚIL NA MHÚINTEOIRÍ SA BHLIAIN SCOILE 2022/2023

 

Cruthóidh Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar painéil ónar féidir iarrthóirí rathúla a cheapadh chuig na poist lánaimseartha seo a leanas ar iasacht don scoilbhliain 2022/23.

 

Bunófar painéil do phoist Ceannaire Foirne sna:

 

  1. DEIS agus Cuimsiú Sóisialta
  2. Oibríochtaí agus Comhtháthú Seirbhíse

 

Tá sonraí ar na poist seo lena n-áirítear jabthuairisc agus foirm iarratais sa tábla thíos.

 

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná 23 Meitheamh 2022.

 

 

 

Síos ar an bpost Foirm iarratais
Ról an Cheannaire Foirne do DEIS agus cuimsiú sóisialta Foirm iarratais
Ról an Cheannaire Foirne d'Oibríochtaí agus do Chomhtháthú Seirbhíse Foirm iarratais

 

 

 

 

 

POIST CHOMHLAIGH SFGM PHÁIRTAIMSEARTHA

 

 

Níl aon phoist pháirtaimseartha ar fáil faoi láthair.

 

 

POIST ÉASCAITHEORA ÁITIÚIL

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig recruitment@pdst.ie agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin do Riarachán na gComhlach agus na nÉascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil faoi Éilimh ALFA ar Líne.