Wellbeing in Education - Supports and Resources

WELCOME TO THE NEW WELLBEING IN EDUCATION WEBINARS

>>> Scroll down for Gaeilge <<<

The aim of these Wellbeing In Education Webinars is to support schools in using the Wellbeing Policy Statement and Framework for Practice to initiate a wellbeing promotion review and development cycle using the School Self-Evaluation six step process.  

Webinar 1 will explore the rationale, background and structure of the Wellbeing Policy Statement and Framework for Practice document as well as the roles and responsibilities of schools in Wellbeing Promotion. Opportunities will be provided for participants to reflect on current understandings as well as current practice of Wellbeing Promotion in their schools.

Webinar 2 will explore how to begin the process of Wellbeing Promotion in schools and will set out how the Framework and the SSE Process can support schools initiating a Wellbeing review. Further support and resources available to schools will also be highlighted.

 

RESOURCES

 

 

 

 

 

WPSFP 2019-2025 SSE Next Steps  LAOS 2022 Webinar Guide
SUPPORTING DOCUMENTS

 

FÁILTE GO DTÍ NA SEIMINEÁIR NUA UM FHOLLÁINE SAN OIDEACHAS

Is í an aidhm atá leis na Seimineáir Ghréasáin seo um Fholláine san Oideachas ná tacú le scoileanna
chun úsáid a bhaint as an Ráiteas Polasaí Folláine agus an Creat Cleachtais chun tús a chur le
hathbhreithniú agus timthriall forbartha ar chur chun cinn na folláine, ag baint úsáid as próiseas sé
chéim na Féinmheastóireachta Scoile.  

 

SEIMINEÁR GRÉASÁIN 1

Déanfaidh Seimineár Gréasáin 1 iniúchadh ar an réasúnaíocht, cúlra agus struchtúr den Ráiteas Polasaí Folláine agus cáipéis an Chreata Cleachtais, agus ar na róil agus freagrachtaí atá ag scoileanna i gCur chun Cinn na Folláine. Tabharfar an deis do rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh ar thuiscint reatha agus cleachtais reatha de Chur chun Cinn na Folláine ina gcuid scoileanna.

 

 

SEIMINEÁR GRÉASÁIN 2

Déanfaidh Seimineár Gréasáin 2 iniúchadh ar conas tús a chur le próiseas Cur chun Cinn na Folláine i scoileanna, agus leagfar amach conas is féidir leis an gCreat agus an Próiseas FMS tacú le scoileanna chun athbhreithniú Folláine a chur ar bun. Tarraingeofar solas chomh maith ar an tacaíocht agus na hacmhainní breise atá ar fáil do scoileanna.

 

ACHMHAINNÍ

 

 

 

 

Creat Folláine 2019-2025 Féinmheastóireachta Scoile: Na Chéad Chéimeanna Eile  Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2022

Treoir Ghníomhaíochtaí Machnaimh i gcomhair Seimineáir Ghréasáin Folláine

 

Wellbeing in Action Research Project

 

 

 

Employee Assistance Service (EAS) Folláine le Chéile - Wellbeing Together

 

 

Circular Letter 0033/2022 - Permanent extension of the Employee Assistance Service (EAS) to all school staff