Primary Gaeilge - PDST eBulletins

PDST E-BULLETINS

E-Bulletin 1 - Cur síos E-Bulletin 2 - Scríobh chun sóisialta E-Bulletin 3 - Freagairt agus intinn an údair

E-Bulletin 4 - Litriú agus staidéar ar fhocail

E-Bulletin 5 - Líofacht agus féincheartú E-Bulletin 6 - Iarratais, ceisteanna agus idirghnomhaithe

E-Bulletin 7 - Stór Focal (Cuid 1)    E-bulletin 8 - Teanga a úsáid go spraíúil E-Bulletin 9 - Inspreagadh

 

E-Bulletin 10 - Stór focal (Cuid 2)   E-Bulletin 11 - Rogha