Acmhainní Ábhair

 

Acmhainní Ábhair

 

 

ABCC

An Próiseas Scríbhneoireachta_Eagarthóireacht Póstaer

Tacsanomaíocht Bloom - Ceistiú Éifeachtach

Ceistiú Éifeachtach agus Filíocht na hArdteistiméireachta

Difreáil Lárnach sa Cheistiú Éifeachtach

Ceisteanna a Phleanáil le Tacsanomaíocht Bloom sa Seomra Ranga

 

 

Mataí Gramadaí
Beart Briathar

Abair, Pléigh agus Scríobh

An réasúnaíocht taobh thiar de mhataí gramadaí agus beart briathra

 

 

 

Suíomhanna Gréasáin Inmholta
Scoilnet

Vimeo

Teanglann

 

Tearma

Focloir

Logainm

Duchas

 

 

Abair.ie

Cogg

Gaelcoideachas

Tuairisc.ie

Vifax

TG4 Foghlaim

Mar a Déarfá

CCEA

 

 

 

Scileanna Teanga

Blurb ar an bpróises sealbhaithe teanga

(ionchur/Aschur?)

Blurb ar an bpróises sealbhaithe teanga

(ionchur/Aschur?)

 

 

Éisteacht

Eochairfhocail thábhachtacha don Chluastuiscint

Cluastuiscint - Nasc chuig an Siollabas

Ceisteanna coitianta don Chluastuiscint

Féidearthachtái le téipscript don Scrúdú Cluastuiscine Ardteistiméireachta

Cluastuiscint na hArdteistiméireachta agus scileanna éisteachta (PDF de chur i láthair 2019)

Labhairt
An Ghaeilge Labhartha An Siollabas, Litríocht agus na Sraitheanna Picitúr 2022      
Idirghníomhú cainte
Cártaí Comhrá

Gaeilge Ghasta (Geandáil Ghasta)

     
Léitheoireacht
Straitéisí Léitheoireachta Focail Choitianta sa Ghaeilge Bileog Oibre bunaithe ar na Mataí Gramadaí

Eagraithe Grafacha

Inscne an Ainmfhocail le linn léitheoireachta

An Siollabas, Litríocht agus na Sraitheanna Pictiúir 2022

Ceisteanna a Phleanáil le Tacsanamaíocht Bloom sa Seomra Ranga

     
Scríbheoireacht

Nasc idir siollabas na hArdteistiméireachta agus an cheapadóireacht

Ceithre Chéim sa Phróiseas Scríbhneoireachta - Cuir chuige agus uirlisí úsáideacha

Frámaí Scríbhneoireachta

Tascanna Scríbhneoireachta (Póstaer)

An Próiséas Scríbhneoireachta/ Eagarthóireachta - Póstaer

Seánraí, Aidhm, Struchtúr agus Comharthaí Sóirt

Seánraí Scríbhneoireachta - Póstaer

Rúibric do chineálacha scríbhneoireachta 

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile

Ag cothú scil na Scríbhneoireachta.  Cur i láthair ón Tionól Teagaisc 2018

Forbairt Abairte

Stad an Bhus