Learning for All - Webinar Series

 

Learning for All - Webinar Series

 

 

Is sraith de Sheimineáir Ghréasáin beo é ‘Learning for All’ ón tSFGM agus ón gComhairle Mhúinteoireachta. Seoladh é ar an Máirt, Márta 31 2020, chun tacú leis an gcianfhoghlaim ag an am dúshlánach seo.

 

Idir a bheith ar líne agus gan a bheith ar líne, leis an sraith seo teastaíonn uainn nasc a dhéanamh idir an dea-chleachtas uilig atá ar siúl agus na scoileanna dúnta, agus tacaíocht a thabhairt dá chéile le linn an thréimhse seo. Tá tacaíocht ollmhór á thabhairt ag ceannairí scoile agus múinteoirí, agus teastaíonn uainn an pobal a thabhairt le chéile chun freastal ar riachtanais an lae inniu i mbealach tacúil.

 

Tá fáil ar na Seimineáir Ghréasáin ón tsraith dheiridh thíos.

 

Le nótáil; Ní féidir leis an t-ardán digiteach ‘GoToWebinar’ ach glacadh leis an chéad 3,000 rannpháirtí beo. Ní leor clárúchán a dhéanamh. Moltar teacht go dtí an Seimineár Gréasáin ar a laghad 15 nóiméad roimh a thosaíonn sé. Beidh taifead den Sheimineár Gréasáin le fáil anseo go luath tar éis dó críochnú  do aon duine nach raibh in ann freastal ar an imeacht beo.

 

Cuirfear sonraí na chéad sraithe eile de sheimineáir ghréasáin ar an leathanach seo.

 

 

 

Learning for All - Live Webinar Series - Term 2020/21

 

Webinar 1: ''Plus ça Change – Fostering Inclusive Learning Anew'
21.1.21

Webinar 2: 'Focusing on the Now – Supporting Students with Additional and Special Educational Needs'

24.2.21

Webinar 3: 'Leadership at all levels - Connecting, Partnering,and Empowering Others'

24.3.21

The first webinar of the 2021 Learning for All series took place on Thursday, 21 January at 4.30pm.

 

The webinar is called ‘Plus ꞔa Change –Fostering Inclusive Learning Anew’.

 

The panel included:

 

 • Tomás Ó Ruairc, Director of the Teaching Council
 • Michael McNamara, Team Leader, Digital Technologies PDST
 • Catherine Doolan, Director of Laois Education Centre
 • Mathew Colgan, Post-primary student and Secretary of ISSU
 • Emmet Fahy, Parent of three primary school children
 • Orla Conway, Post-primary teacher and Assistant Principal

 

A copy of the webinar PowerPoint is available here.

 

Please click here to watch the recording.

The second webinar of the 2021 Learning for All series took place on Wednesday, 24 February at 4.30pm. The webinar is called ‘Focusing on the Now – Supporting Students with Additional and Special Educational Needs'.

 

The panel focussed on supporting teaching and learning for those with additional and special educational needs, also referred to as SEN. Panellists were given an opportunity to describe how they’re managing the current situation, including the return to school, things that are working well and challenges being faced. The importance of connecting with one another and focusing on what’s important right now was discussed.

 

The webinar served to help us reflect on last year’s closures and explore what’s different this time round, and what has remained the same. Practical supports and guidance were also signposted for teachers, principals, parents, and students.

 

The panel included:

 

Facilitator - Tomás Ó Ruairc, Director of the Teaching Council

 

 • Don Golden, Principal of Scoil Bernadette, Montenotte
 • Geraldine O’Loughlin, NCSE Advisor
 • Teri Doyle, Parent of a Post-primary student 
 • Heather O'Doherty, Special class Teacher from Firhouse ETNS
 • Megan Murphy Fields, Post-primary student

 

You can access the webinar PowerPoint here and a recording of the webinar video is above.

 

Please click here to watch the recording.

 

Please find below a list of additional resources and supports mentioned during the webinar:

 

The third webinar of the 2021 Learning for All series took place on Wednesday, 24 March at 4.30pm.

 

The webinar is called ‘Leadership at all levels - Connecting, Partnering, and Empowering Others'.

 

The focus of this webinar was on leadership in our schools during the phased reopening, with an emphasis on the importance of connections and partnerships within the school community. Schools are complex, evolving places, where effective and sustainable leadership can be a challenging task.

 

The panel explored the role played by the entire school community in leadership and the role it plays in empowering teachers, parents, students and others. There was a particular focus on middle leaders in the broadest sense of that term.

 

The panel included:

 

Facilitator - Tomás Ó Ruairc, Director of the Teaching Council

 

 • Cillian Doyle, Student in Wexford CBS
 • Jennifer Cherry, Parent and ATP Lead in St Francis Xavier Junior National School
 • Linda Rogers, Teacher in Ramsgrange Community School, Wexford
 • Rachel O’Connor, Principal of Ramsgrange Community School, Wexford
 • Stephen Gammell, Team Leader with the Professional Development Service for Teachers (PDST)

 

A copy of the webinar PowerPoint is available here.

 

Please click here to watch the recording.

 

Please find below a list of additional resources and supports mentioned during the webinar:

 

PDST Leadership supports

 

Partnership Schools Ireland

 

Comhairle  na nÓg

 

GAA Future Leaders Transition Year Programme

 

Irish Second-Level Students’ Union

 

Student Learning Communities

 

Book: Uplifting Leadership by Andy Hargreaves, Alan Boyle and Alma Harris

Webinar 4: 'Connection or Content: Recovering Lost Learning?'
28.4.21

Webinar 5: 'Re-imagining on the cusp – what next for education post-Covid?'

3.6.21

Webinar 6:  Tiocfaidh an samhradh – Ag foghlaim do chách i rith an tsamhraidh agus ina dhiaidh sin!

24.6.21 @ 4.00pm

The fourth webinar of the 2021 Learning for All series took place on Wednesday, 28 April at 4.30pm. The webinar is entitled ‘Connection or Content: Recovering Lost Learning?'.

 

Teaching and learning have certainly evolved over the last year. Teachers, parents, and students have shown a huge capacity to adapt, change and meet the challenges presented, together.

 

It has been an unprecedented year in Irish education. As schools embark on the final term, many are understandably anxious about what to focus on. Media commentary on “lost learning” can often compound this anxiety for all.

 

The focus of this webinar was on supporting the return to school by looking at the important questions that we need to be discussing. What really matters for learners? If we have learned how complex teaching is in the last year, and how important social interaction is for teaching and learning, how can we reflect these new insights as we return to schools?

 

Our panellists engaged in an open and inclusive conversation that we hope will help guide you in choosing the best approach for your school, your class, and your students.

 

The panel for our webinar included:

 

Facilitator - Tomás Ó Ruairc, Director of the Teaching Council

 • Emer Neville, 6th year student in Presentation Secondary School, Clonmel.
 • Aidan Roche, Post-primary Teacher and API in Coláiste Bríde, Enniscorthy.
 • Sinead Greene, Post-primary Inspector of Special Education, Science and Biology. 
 • Realtín Berry, Primary STEM Team Leader with the PDST.
 • Avril Byrne, Primary Parent

 

A copy of the webinar PowerPoint is available here.

 

You can watch a recording of the webinar here.

Bhí an cúigiú seimineár gréasáin de shraith 2021 Learning for All ar siúl Déardaoin, 3 Meitheamh ag 3pm Irish Time. Ba é teideal an webinar ná ‘Athshamhlú ar an gcuspóir - cad eile don oideachas iar-Chovid?’. Bhí an-áthas orainn fáilte a chur roimh phainéilithe as Éirinn, Albain, Ceanada agus an Astráil chun páirt a ghlacadh sa phlé.

 

Amharcann an seimineár gréasáin seo ar an gcaoi ar tháinig forbairt ar an oideachas le bliain anuas. Chuir an paindéim iallach orainn athmhachnamh a dhéanamh ar oideachas agus ar a bhfuil tábhachtach dár gcuid mac léinn. I mí an Mhárta seo caite, b’éigean do scoileanna ar fud an domhain freagairt thar oíche don chéad phaindéim i gcéad bliain. Ó shin i leith, d’oibrigh scoileanna go crua le pobail chun freagairt dá riachtanais, cuid acu sean, cuid acu nua. Is cóir a rá gur cuireadh cruthaitheacht agus cumas na gcóras oideachais chun nuálaíocht a thástáil. Conas a d’éirigh linn? Cad a d’fhoghlaimíomar agus conas a d’athraigh ár bhfís do thodhchaí an oideachais?

 

Tá níos mó feasachta ann anois ar thábhacht an teagaisc mar phróiseas sóisialta agus coibhneasta, agus tuigtear níos fearr an gá atá le timpeallachtaí foghlama ar ardchaighdeán do gach mac léinn. Conas is féidir linn tógáil ar na smaointe agus na cleachtais nua atá tagtha chun cinn agus iad a scála?

 

Áiríodh ar an bpainéal:

 

Modhnóir - Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Teagaisc in Éirinn

 

 • Ciara O’Donnell, Stiúrthóir na Seirbhíse Forbartha Gairmiúla do Mhúinteoirí in Éirinn.
 • Khadija Mohammed, Léachtóir in Ollscoil Iarthar na hAlban agus Leas-Áisitheoir Chomhairle Ginearálta Teagaisc na hAlban.
 • Andy Hargreaves, Ollamh Taighde i Scoil Oideachais Lynch i gColáiste Boston.
 • Deborah Netolicky, Comhlach Taighde in Ollscoil Murdoch agus Ceann Teagaisc agus Foghlama i Scoil Phobail Anglacánach Naomh Marcas, an Astráil.

 

Tá taifeadadh den webinar ar fáil le féachaint air anseo.

Beidh an séú seimineár gréasáin de shraith 2021 Learning for All ar siúl Déardaoin, 24 Meitheamh ag 4i.n. Tugtar Tinn an lagh ar an seimineár - ag foghlaim do chách i rith an tsamhraidh agus ina dhiaidh sin!

 

Tá scoileanna anois ag druidim le deireadh an téarma tar éis bliana nach raibh cosúil le haon cheann eile. Chuir paindéim Covid-19 solas ar go leor gnéithe dár gcóras oideachais, go háirithe an mothú ollmhór pobail, ceangail agus comhoibrithe i scoileanna ar fud na tíre.

 

Bhí tionchar ag daoine ar bhealaí éagsúla i mbliana, cuid acu níos mó ná a chéile. Ceann de na freagraí air seo is ea cláir leathnaithe oideachais samhraidh a sholáthar do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais speisialta acu agus dóibh siúd atá i mbaol mór míbhuntáiste oideachais.

 

Sa webinar seo, tabharfaidh an painéal comhairle phraiticiúil maidir le tacú le mic léinn, tuismitheoirí agus múinteoirí i rith an tsamhraidh, le fócas ar leith orthu siúd a ndeachaigh an paindéim i gcion go díréireach orthu. Scrúdófar tábhacht an phobail agus an cheangail freisin trí lionsa an chuimsithe, agus conas is féidir linn cur leis na croíluachanna seo amach anseo.

 

Cuimsíonn an painéal:

 

Modhnóir - Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Teagaisc

 

 • Don Golden, Príomhoide Scoil Bernadette, Montenotte
 • Ionadaí NCSE
 • Terri Doyle, Tuismitheoir Mac Léinn Iar-Bhunscoile
 • Heather O'Doherty, Múinteoir Ranga Speisialta, Firhouse ETNS
 • Mac Léinn Iar-Bhunscoile
   

Beidh taifeadadh den webinar agus cóip den chur i láthair PowerPoint ar fáil anseo Dé Luain 21 Meitheamh.

 

Tá taifeadadh den webinar ar fáil le féachaint air anseo.

 

 

 

 

Learning for All - Live Webinar Series - Term 2019/20

 

Webinar 1: 'From Online to Offline'
31.3.20

Webinar 2: 'Unifying the Community'

21.4.20

Webinar 3: 'Vital for some, good for all'
28.4.20

The first webinar in our Learning for All series was called 'Learning at Home: From online to offline'. The panel for this webinar included:

 

 • Tomás Ó Ruairc, Director of the Teaching Council 
 • Jack Kennedy, 5th year student, CBS Ennistymon
 • Marie-Therese Kilmartin, Principal Coláiste Bríde Presentation Secondary School, Clondalkin
 • Danielle Conaty, Home Economics Teacher, St. Clare's Comprehensive School Manorhamilton
 • Michael McNamara, PDST Team Leader - Digital Technologies
 • Áine Lynch, CEO National Parents Council Primary

 

Please click here to watch the recording.

The second webinar in our Learning for All series was called 'Unifying the community: Creative ways to stay connected'. The panel for this webinar included:

 

 • Tomás Ó Ruairc, Director of the Teaching Council
 • Jason Byrne, Primary Teacher - Home School Community Liaison Co-ordinator, Galway 
 • Rachel O'Connor, Post-primary Principal, Ramsgrange Community School, Wexford
 • Shane Farragher, Student, Coláiste Bhaile Chláir, Galway
 • Ciara Delaney, PDST Health and Wellbeing Team Leader
 • Mary O’ Mahony, Parent and Adult Educator 

 

Please click here to watch the recording.

The third webinar in our Learning for All series was called 'Vital for some, good for all - Supporting students with Special Educational Needs (SEN) remotely''. The panel for this webinar included:

 

 

 • Rachel Markey, Primary Teacher and Specialist Lead for Policy and Practice Development, National Council for Special Education (NCSE)
 • Ben Rowsome, Student
 • Rachel Moynagh, Principal, Holy Family Special School, Cootehill, Co. Cavan
 • Ian McMorrough, Parent
 • Ann Marie Caulfield, Post-primary Teacher and SEN Coordinator, St. Joseph's School, Rush

 

A recording of the webinar can be accessed here.

 

The following handouts were also included in this webinar:

 

 1. The powerpoint used on the day
 2. Guidance on Continuity of Schooling: Supporting Students with Special Educational Needs For post-primary schools
 3. Guidance on Continuity of Schooling: Supporting Pupils with Special Educational Needs For primary and special schools  

 

 

 

Webinar 4: Teaching and Learning at Post Primary Level, Offline and Online'
5.5.20

 

Webinar 5: Teaching and Learning at Primary Level, Offline and Online
8.5.20

Webinar 6: 'Leading for All, Learning for All - Supporting School Leaders'.
12.5.20

 

The fourth webinar in our Learning for All series was called 'Teaching and Learning at Post-primary Level, Offline and Online'. The panel for this webinar included:

 

 • Anthony Kilcoyne, Deputy Director of Digital Technologies, Professional Development Service for Teachers  
 • Tony Collison, Principal of Rockford Manor, Blackrock, Co. Dublin 
 • Vivienne Hogan, Deputy Principal of Thomond Community College, Limerick
 • Anna Merrick, Parent and Further Education Teacher at Pearse College of Further Education, Crumlin, Dublin 12. 
 • Lisa Noone, Acting Team Leader of Post Primary Health & Well-being Team, Professional Development Service for Teachers 

 

The recording of the webinar can be accessed here.

 

A copy of the PowerPoint used in the webinar is available to download here.

The fifth webinar in our Learning for All series was called 'Teaching and Learning at Primary Level, Offline and Online'. Our panel for this webinar included:

 

 • Caoimhe McLaughlin, Team Leader of CPD, Research & Design, Professional Development Service for Teachers 
 • Tiernan O’Neill, Principal of Corpus Christi Primary School, Moyross, Limerick
 • Caoimhe Ní Dhaghnáin, Sixth Class student at Gaelscoil Mhichíl Cíosóg, Ennis, Co. Clare
 • Deirdre O’ Donovan, Parent
 • Eimear Dilleen, Primary School Teacher working between two rural schools in east Clare

 

The recording of the webinar can be accessed here.

 

A copy of the PowerPoint used in the webinar is available to download here.

The sixth webinar in our Learning for All series was called 'Leading for All, Learning for All - Supporting School Leaders'. Our panel for this webinar included:

 

 • Bernard McHale, Team Leader of Leadership, Professional Development Service for Teachers  
 • Cecilia Munro, Principal of Ballyfermot College of Further Education, Dublin 12
 • Páiric Clerkin, Chief Executive Officer of the Irish Primary Principals’ Network
 • Mary Gallagher, Deputy Principal and SEN coordinator at St. Joseph's National School, Tullamore
 • Kieran Golden, Past President of National Association of Principals and Deputy Principals and Principal of Mayfield Community School, Cork City

 

The recording of this webinar can be accessed here.

 

A copy of the PowerPoint used in the webinar is available to download here.

 

Webinar 7: 'Teagasc agus Foghlaim Ar-líne agus As-líne–Oideachas Trí Mheán na Gaeilge'
19.5.20

Webinar 8: 'Supporting Online Assessment and Feedback'
26.5.20

Webinar 9: 'An International Perspective - What's Happening in Other Countries'
29.5.20

The seventh webinar in our Learning for All series was called 'Teagasc agus Foghlaim Ar-líne agus As-líne – Oideachas Trí Mheán na Gaeilge'Our panel for this webinar included:

 

 • Phil Fox, Cathaoirleach agus Leas Stiúrthóir, An Chomhairle Mhúinteoireachta
 • Seosamh Mac an Iomaire, Ceannaire Foirne Gaeilge don tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
 • Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
 • Caoilfhionn Ní Ghoill, Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónain, Inis Mór, Co. na Gaillimhe
 • Deirble Nic Conghamhna, Príomhoide Scoil Neasáin, Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5
 • Lorna Ní Choistealbha, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimhe
 •  

The recording of the webinar can be accessed here.

 

A copy of the PowerPoint used in the webinar is available to download here.

Our eighth webinar is called 'Supporting Online Assessment and Feedback'. The panel included a main panel with input from a sub-panel. 

 

Main Panel

 

 • Patrick Looby, 2nd Year student - Gaelcholasite Luimnigh
 • Clare Downey, Parent to three children aged from 9 to 19 years old and Early Years Services Manager for the National Parents Council Primary.  
 • Nuala Taffe, Deputy Director of Policy, Research and Design, Professional Development Service for Teachers

 

Sub panel

 

 • SiobhánNíUptáin - 1st and 2nd Class Primary teacher

 • Stephanie Kelly – Primary Deputy Principal and SET 

 • Stephanie Hodgers – Post-primaryArt teacher 

 • Pauric O’Donnell - Post-primary Computer Science and Maths teacher

 

A copy of the PowerPoint for this webinar is available to download here.

 

The recording of the webinar can be accessed here.

Our ninth webinar is called 'An International Perspective - What's Happening in Other Countries'. The panel included:

 

 • Andy Hargreaves, Research Professor in the Lynch School of Education at Boston College.
 • Ciara O’Donnell, National Director of the Professional Development Service for Teachers, Ireland  
 • Deanne Fishburn, Director of the Queensland College of Teachers, Australia  
 • Andreas Schleicher, Director of the Directorate of Education and Skills, OECD, France
 • Deborah Netolicky, Head of Teaching & Learning, St Mark's Anglican Community School, Australia

 

Click here to watch this webinar.

 

Webinar 10: 'Súil Siar, Súil Aniar - Looking Back and Thinking Ahead'
19.6.20
   

   

The tenth, and final, webinar in the 'Learning for All' series for the school term 2019/20 from the PDST and partners, the Teaching Council broadcast Friday 19 June at 12 pm. The focus of this webinar was on the return to school with also a look back over the last number of months.

 

Our panel for this webinar included:

 

 • Evin Fleming, Incoming 5th year student in Scoil Chonglais, Baltinglass
 • Dymnpna Daly, Director of West Cork Education Centre
 • Daniel Hyland – Principal of Clarin College, Athenry
 • Sonya Ryan, Parent
 • Karina Hanley – Primary school teacher 

 

 

A recording of the webinar is available to watch here.

 

A copy of the PowerPoint for this webinar is available to download here.