Treoirlínte um Chosaint Leanaí

 

 

Treoirlínte um Chosaint Leanaí

 

Chun do rochtain ar chláir ríomhfhoghlama um Chosaint Leanaí a éascú agus a chur in ord tosaíochta, úsáid ceann de na nasc thíos i gcomhair ceachtar den dá chúrsa – Cúrsa 1 nó Cúrsa 2. Tabhair faoi deara gur dearadh an cúrsa dhá uair an chloig do gach Pearsanra Sainordaithe chun rannpháirtíocht na foirne ar fad a éascú ar scáileán amháin comhroinnte (i.e. clár bán idirghníomhach).

 

 

 

 

Cúrsa 1:

 

Daoine Idirchaidrimh Ainmnithe agus Leas-Dhaoine Idirchaidrimh Ainmnithe

 

 

 

Cúrsa 2:

 

An Pearsanra Scoile ar fad

 

 

   lainseáil