Stair Bheo 2018

Page Content Category: 

Fáilte chuig leathanach acmhainní Stair Bheo 2018

 

Tá fáil anseo ar na láithreoireachtaí ar fad ó Sheimineár Staire Náisiúnta SFGM d’Iarbhunscoileanna, 2018.  Is féidir féachaint ar na cuir i láthair thíos más rud é nach raibh tú ag an gcomhdháil.

 

Seimineár Staire Náisiúnta SFGM d’Iarbhunscoileanna
9.00 Clárú                  
9.30 Fáilte agus an nuacht is déanaí – Anne Grills, Ceannaire Foirne SFGM
9.45
Teagasc sa tréimhse 1919-1923: Na ceachtanna a fuarthas as taighde maidir le stair mhothúchánach agus chonspóideach a theagasc chun cumas daltaí na sraithe sinsearaí a fhorbairt le smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh
—John Dredge
 
cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
10.25 

Teicneolaíocht Dhigiteach sa Seomra Ranga Staire – Sinéad O’Sullivan SFGM

 

cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
11.00 Sos Caife/Taispeántas agus Comhrá  
11.30

Ríomhphunanna a úsáid sa Seomra Ranga Staire – Sinéad O’Sullivan SFGM

 

cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
12.00

Forléargas ar Shonraíocht nua Staire na Sraithe Sóisearaí – Foireann JCT

 

cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
13.00 Lón agus Líonrú  
14.00
Ceisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid, 2019, 2020: Tuirlingt ar an nGealach, 1969 – Rory Hynes (SFGM)
 
cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
14.40

Stair Bheo: Acmhainní SFGM agus Scoilnet – Anne Grills agus Rory Hynes (SFGM)

 

cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt

 

 

 

Teagasc sa tréimhse 1919-1923: Na ceachtanna a fuarthas as taighde maidir le stair mhothúchánach agus chonspóideach a theagasc chun cumas daltaí na sraithe sinsearaí a fhorbairt le smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh
– John Dredge

 

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

Cliceáil anseo chun teacht ar an doiciméad le tacú le Teagasc sa tréimhse 1919-1923

 

Teicneolaíocht Dhigiteach sa Seomra Ranga Staire – Sinéad O’Sullivan SFGM

 

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

Ríomhphunanna a úsáid sa Seomra Ranga Staire – Sinéad O’Sullivan SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

Forléargas ar Shonraíocht nua Staire na Sraithe Sóisearaí – Foireann JCT

Le huaslódáil go luath

 

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

Ceisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid, 2019, 2020: Tuirlingt ar an nGealach, 1969 – Rory Hynes (SFGM)

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

Cliceáil anseo chun teacht ar an doiciméad le tacú le Tuirlingt ar an nGealach

 

Stair Bheo: Acmhainní SFGM agus Scoilnet – Anne Grills agus Rory Hynes (SFGM)

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint