News

Áirithint ar Líne SFGM

Bhunaigh SFGM córas áirithinte ar líne le déanaí dár n-imeachtaí (ceardlanna / seimineáir / comhdhálacha). Rinneadh é sin d’fhonn an córas áirithintí go náisiúnta a shruthlíniú mar gheall ar an líon mór cúrsaí a reáchtáiltear i ngach ionad oideachais. Cuirfear formhór ár n-imeachtaí in áirithe tríd an gcóras lárnach seo. Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

 

Téigh chuig http://pdst.ie/onlinebooking le clárú.

 

Má bhíonn deacrachtaí agat téigh i dteagmháil le: onlinebooking@pdst.ie