Foirm Iarratais

Polaitíocht agus Sochaí na hArdteistiméireachta

 

Céim a Dó: Scoileanna Nua ó 2018/19

 

Ceistneoir iarratais na scoile

 

Chun tuilleadh eolas a fháil ar an ábhar, féach ar Litir Chiorcláin 0059/2017 agus ar shuíomh gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, https://www.ncca.ie/ga  .

 


Más spéis le do scoil a bheith páirteach i gCéim a Dó den ábhar nua Polaitíocht agus Sochaí na hArdteistiméireachta (faoina mbeidh an t-ábhar ar fáil mar rogha do gach scoil ón 2018/19 ar aghaidh) comhlánaigh na hiarratais seo a leanas. Dearadh an ceistneoir seo le go gcomhlánóidh príomhoide na scoile agus an(na) múinteoir(í) bainteach(a) le chéile é.

 

Seol an t-iarratas ar ais i ríomhphost chuig: politicsandsociety@pdst.ie

 

Íoslódálacha

Foirm Dheimhniúcháin

 

Ceistneoir iarratais na scoile

Ceistneoir iarratais na scoileanna