Príobháideachas agus slándáil

Tá SFGM tiomanta do do phríobháideachas a chosaint.

 

Is féidir cuid mhór den suíomh gréasáin seo a léamh agus a úsáid gan aon fhaisnéis phearsanta a thabhairt. Sna réimsí nó seirbhísí sin óna dteastaíonn clárú, e.g. suirbhéanna, foirmeacha chun áit a chur in áirithint ar imeachtaí, foirmeacha measúnaithe oiliúna, caithfidh SFGM leis na sonraí pearsanta uile a thugann tú dúinn faoi rún agus ní bhainfear úsáid astu ach amháin don chuspóir a bheartaítear. Ní nochtfar an fhaisnéis sin ach amháin de réir mar a cheadaítear le dlí nó chun na críocha atá liostaithe i gclárúchán SFGM leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí – TAG 13590/A.

 

Bailíonn SFGM sonraí maidir le cuairteoirí chuig an suíomh. Bailítear faisnéis ar bhonn comhiomlán chun críocha staitistiúla amháin chun leibhéil tráchta chuig an suíomh a mheas. Ní bhailímid ná ní mheasaimid an fhaisnéis seo do dhaoine eile.

 

Tá naisc ar ár suíomh gréasáin le suíomhanna eile. Níl SFGM freagrach as cleachtais príobháideachais ceann ar bith de na suíomhanna eile sin. Molaimid duit a bheith ar an eolas faoi seo nuair a fhágann tú ár suíomh agus na ráitis príobháideachais a léamh ar shuíomhanna gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu a bhaileoidh faisnéis inaitheanta phearsanta. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachais seo ach le faisnéis a bhailítear ar ár suíomh gréasáin féin.

 

Coimeádann SFGM an ceart ina lándiscréid chun an ráiteas príobháideachais seo a leasú ag am ar bith, agus ba cheart duit an ráiteas príobháideachais seo a sheiceáil go rialta i gcomhair aon leasuithe.

 

Fianáin

 

Úsáideann an suíomh gréasáin seo teicneolaíocht “fianáin”. Is é is fianán ann píosa beag sonraí nó comhad téacs beag a stóráiltear ar bhrabhsálaí do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí. D’fhéadfaimis fianáin a úsáid chun ábhar a chur ar fáil a bhaineann leis an spéis atá agat agus do shainroghanna a shábháil ionas nach gá duit iad a iontráil arís gach uair a nascann tú lenár suíomhanna gréasáin – níl ár bhfianáin ar fáil do shuíomhanna gréasáin eile. Cuireann fianáin ar ár gcumas:

  • trácht cuairteoirí chuig ár suíomh gréasáin agus a bpátrúin úsáide a thomhas
  • faisnéis a stóráil maidir le do shainroghanna, a chuireann ar ár gcuma ár suíomh gréasáin a chur in oiriúint de réir do shuimeanna aonair
  • luas a chur le do chuardach
  • thú a aithint nuair a thagann tú ar ais chuig ár suíomh gréasáin.

 

Ceadaíonn formhór na mbrabhsálaithe gréasáin le rialú áirithe ar fhianáin trí shocruithe an bhrabhsálaí. Chun tuilleadh a fhoghlaim faoi fhianáin, lena n-áirítear an chaoi chun na fianáin a leagadh síos a fheiceáil agus iad a bhainistiú agus a scriosadh, tabhair cuairt ar www.allaboutcookies.org.

Le diúltú do rianú Google Analytics thar gach suíomh gréasáin tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Fianáin a Dhíchumasú:

Tá sé de cheart agat i gcónaí diúltú d’fhianáin, má cheadaíonn do bhrabhsálaí é, nó iarraidh ar do bhrabhsálaí a thabhairt le fios nuair a sheoltar fianáin. Féadfaidh tú comhaid fianáin a scriosadh ó do ríomhaire ar do lánrogha. Feic na naisc chuig na suíomhanna gréasáin a leanas i gcomhair na gcéimeanna chun fianáin ar do ríomhaire a bhainistiú agus a scriosadh:

An chaoi le fianáin a scriosadh i Microsoft Internet Explorer 8, 9 nó 10
An chaoi le fianáin a scriosadh i Mozilla Firefox
An chaoi le fianáin a scriosadh in Google Chrome
An chaoi le fianáin a scriosadh in Opera

 

Cineálacha fianán a úsáidimid agus an chúis:

 

Fianán Ainm Cuspóir Tuilleadh eolais
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh. Úsáidimid an fhaisnéis chun tuairiscí a chur le chéile agus le cuidiú linn an suíomh a fheabhsú. Bailíonn na fianáin faisnéis ar bhealach anaithnid, lena n-áirítear an líon cuairteoirí chuig an suíomh, cárbh as ar tháinig na cuairteoirí isteach ar an suíomh agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu Cliceáil anseo chun forbhreathnú a fháil ar phríobháideachas ag Google
Fianán seisiúin d’fhoirm ar líne ASP.NET_SessionId Cruthaítear an fianán nuair a cheanglaíonn an t-úsáideoir le feidhmchlár ASP.NET agus éagfaidh sé nuair a dhúnann an t-úsáideoir an brabhsálaí. Tá an fianán riachtanach chun foirmeacha a úsáid ar ár suíomh chun aitheantas seisiúin de sheisiún reatha an úsáideora a stóráil. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Microsoft
Fianáin i bhFotha Twitter External_referrer
k
original_referrer
_twitter_sess
Tagann na fianáin tríd an iompórtálaí twitter a úsáidtear ar theimpléad an leathanaigh baile. Faightear iad seo ar fad ó twitter.com Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin API Twitter

Úsáid Google Analytics

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google, Inc. (“Google”) ar fáil. Úsáideann Google Analytics “fianáin”, comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, le cabhrú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Tarchuirfear agus stórálfar ar fhreastalaithe Google i Stáit Aontaithe Mheiriceá an fhaisnéis a ghineann d’fhianán maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh). Úsáidfidh Google an fhaisnéis sin chun críche measúnú a dhéanamh ar an suíomh gréasáin, tuairiscí a chur le chéile maidir le gníomhaíocht ar an suíomh gréasáin d’oibreoirí an tsuímh gréasáin agus seirbhísí eile maidir le gníomhaíocht ar an suíomh gréasáin agus úsáid idirlín a chur ar fáil. Féadann Google chomh maith an fhaisnéis sin a tharchur chuig tríú páirtithe nuair a éilítear orthu sin a dhéanamh de réir an dlí, nó nuair a phróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis thar ceann Google. Ní chomhcheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile a choinníonn Google. Féadfaidh tú diúltú d’úsáid na bhfianán trí na roghanna cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí, ach tabhair faoi deara má dhéanann tú é sin nach mbeidh tú in ann tairbhe a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh gréasáin seo. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, toilíonn tú do phróiseáil Google de na sonraí fút ar an mbealach agus chun na críocha arna leagan amach thuas.