COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

CUR LE FOGHLAIM TRÍ LABHAIRT SA SEOMRA RANGA
 
 

Cuireann labhairt agus éisteacht leis an bhfoghlaim! Fiosrófar réimse cuir chuige agus acmhainní a thacaíonn le labhairt agus éisteacht sa cheardlann seo mar aon le deiseanna don cumarsáid i dtimpeallacht shaibhir don fhoghlaim teanga.

 

BEATHAISNÉIS LÁITHREOIRÍ

 

 

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Marie Clynes atá ar iasacht ó Phobalscoil Neasáin, Baile Dúill, Baile Átha Cliath, áit ar mhúin sí Béarla, Stair, OSSP agus Reiligiún sula ndeachaigh sí ar iasacht chuig SFGM in 2013. Mar chomhairleoir le SFGM, cuireann Marie ceardlanna i láthair agus tacaíonn sí le hiar-bhunscoileanna le díriú ar theagasc agus foghlaim a fheabhsú trí litearthacht agus Féinmheastóireacht Scoile mar aon le tacú le múinteoirí Béarla. 
 
 
Múinteoir iar-bhunscoile is ea Amy Kilcline atá ar iasacht ó Mheánscoil na Toirbhearta, Durlas, áit ar mhúin sí Béarla, Tíreolaíocht agus Reiligiún sula ndeachaigh sí ar iasacht chuig SFGM in 2014. Mar chomhairleoir le SFGM, tacaíonn Amy le Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí agus oibríonn sí le scoileanna chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú trí litearthacht agus féinmheastóireacht scoile mar aon le tacú le múinteoirí Béarla. 
 
 
ÁBHAR CEARDLAINNE