COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

CRUTHAÍONN SCILEANNA LITEARTHACHTA FOGHLAIMEOIRÍ MUINÍNEACHA
 
 

Fiosraítear sa cheardlann seo conas straitéisí praiticiúla a thabhairt don scoláire le dul i ngleic le héilimh litearthachta a ábhair, ag díriú ar cheistiú, teanga scrúdaithe agus scileanna scríbhneoireachta.

 

BEATHAISNÉIS LÁITHREOIRÍ

 

 

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Hazel Gannon atá ar iasacht, ó 2014, ó Choláiste Loreto, Cromghlinn, áit ar mhúin sí Stair, Tíreolaíocht, Tacaíocht Foghlama agus OSPS. Mar chomhairleoir, tacaíonn Hazel le scoileanna chun Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh a rith agus a fhorbairt, pleananna DEIS a chomhordú agus a athbhreithniú agus chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú ar fud an churaclaim trí fhorbairt litearthachta agus tríd an bpróiseas féinmheastóireachta scoile. 
 
 
Múinteoir iar-bhunscoile is ea Selena Wilkes atá ar iasacht chuig SFGM, ó 2013, 

ó Patrician College, Baile Átha Cliath, áit a raibh sí ag feidhmiú mar Leas-Phríomhoide. Mhúin sí Béarla, Tíreolaíocht, Stair, Staidéar Comhshaoil agus OSPS, agus tá sí ina Scrúdaitheoir Comhairleach do Bhéarla na hArdteistiméireachta, Ardleibhéal. Mar chomhairleoir le SFGM, tacaíonn Selena le scoileanna díriú ar theagasc agus foghlaim a fheabhsú ar fud an churaclaim trí litearthacht agus próiseas na féinmheastóireachta scoile a fhorbairt mar aon le tacaíocht a thabhairt i réimsí an Bhéarla agus na Tíreolaíochta. Éascaíonn sí na cláir Tánaiste agus an Líonra Foghlama Gníomhaí chomh maith. 
 
 
ÁBHAR CEARDLAINNE

 

 

 

Féadfaidh tú cóip PDF den chur i láthair seo a íoslódáil ach cliceáil anseo.