COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

TIONSCNAIMH LITEARTHACHTA TRASCHURACLAIM – SCÉAL SCOILE AMHÁIN... AN BOSCA A OSCAILT – SMAOINTEOIREACHT CHRITICIÚIL
 
 

Sa cheardlann seo, gheobhaidh tú léargas ar an gcaoi ar leabaigh scoil amháin teoiric agus scileanna na Smaointeoireachta Criticiúla i soláthar ceachtanna ag úsáid modheolaíochtaí obair ghrúpa ar fud na scoile chun muinín na scoláirí san fhéinmheastóireacht a fhorbairt, agus béim á leagan ar a luachanna agus ar a dtuairimí trí dheis a thabhairt dóibh breithiúnais neamhspleácha a chur in iúl agus a cheapadh.

 

BEATHAISNÉIS LÁITHREOIRÍ

 

 

Múinteoir Béarla agus Tíreolaíochta is ea Lorraine O’Loughlin i gColáiste Mhuire, Eas Géitine, Co. Luimnigh. Rinne sí a cuid oiliúna múinteoireachta sa Ríocht Aontaithe sular fhill sí ar Éirinn chun Máistreacht a dhéanamh sa Mheantóireacht Oideachais in Ollscoil Luimnigh
Tá sí ina comhlach faoi láthair don tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí. 
 
Múinteoir Ealaíne, Béarla agus Staire is ea Máire O’Brien i gColáiste Mhuire, Eas Géitine, Co. Luimnigh a bhfuil os cionn 30 bliain taithí aici. Tá Ard-Dioplóma aici ó Scoil Ealaíne agus Deartha Luimnigh, agus tá Máistreacht san Oideachas déanta aici in Ollscoil Luimnigh.
 
ÁBHAR CEARDLAINNE