CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SINSEARAÍ – ICT AGUS FOGHLAIM

Page Content Category: 

ICT AGUS FOGHLAIM
 

Ar an leathanach seo, tugtar ábhair/forbairt ghairmiúil leanúnach ina bpléitear an dóigh ar féidir ICT a chomhtháthú don teagasc agus don fhoghlaim i gCorpoideachas. I rannán ar leith (ICT) de shuíomh Idirlín SFGM, tugtar ábhair CPD ina bpléitear an dóigh ar féidir uirlisí sonracha ICT, aipeanna, etc., a úsáid ar fud na n-ábhar uile.