CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SINSEARAÍ

Page Content Category: 

FÁILTE!
 

 

   

Is é an aidhm atá ag foireann Sláinte agus Folláine SFGM forbairt ghairmiúil agus tacaíocht ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach scoláire.

 Áirítear ar fhoireann Corpoideachais Iar-bhunscoile na Comhairleoirí Fergal Lyons, Brendan O’Malley, Stephen Moore, Ceannaire Foirne Leanne Traynor agus foireann Comhlacha agus Éascaitheoirí tiomanta. 

Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht chorpoideachais in-scoile, cliceáil thíos:

 
Creat Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí            Sonraíocht Chorpoideachais na hArdteistiméireachta
Céim Chorpoideachais na Sraithe Sinsearaí agus na hArdteistiméireachta

Tacóidh SFGM le scoileanna a roghnaíodh le bheith páirteach sa Chéim den Chorpoideachas sa tSraith Shinsearach sna blianta amach romhainn.  Féadfaidh scoileanna iarratas a dhéanamh le bheith páirteach sa Chéim trí Shuirbhé CNCM a chomhlánú ag an nasc seo a leanas. 

Is é an 16 Eanáir 2018 an dáta deiridh agus cuirfear scoileanna ar an eolas ag deireadh Eanáir. 

Ciorclán 0080/2017 – Corpoideachas na Sraithe Sinsearaí

Is féidir rochtain a fháil ar Chiorclán na Roinne Oideachais ag an nasc seo a leanas. 

Ceisteanna Coitianta maidir le Corpoideachais na Sraithe Sinsearaí agus na hArdteistiméireachta

Tá Ceisteanna Coitianta cruthaithe ag an Roinn Oideachais faoi Chorpoideachas na Sraithe Sinsearaí. Is féidir teacht orthu thíos: 

Ceisteanna Coitianta i gCorpoideachas na Sraithe Sinsearaí

Ceisteanna Coitianta i gCorpoideachas na hArdteistiméireachta