CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Gleacaíocht
 

 

Féachann an ghleacaíocht le comhthéacs a sholáthar don eispéireas  aeistéitiúil agus deis chun  forbairt phearsanta,  shóisialta agus corpartha a dhéanamh trí rannpháirtíocht sa  ghleacaíocht i dtimpeallacht shábháilte  taitneamhach. Sa ghleacaíocht  sin féachann an scoláire le stiúradh  agus feasacht na colainne a fhorbairt trí  ghluaiseacht, agus díriú  ar  an mbeaichte agus ar an bhfoirm. Is í an bhéim dheireanach sin an t-idirdhealú  idir an  ghleacaíocht agus  formhór na réimsí gníomhaíochta  eile sa chorpoideachas.

 
Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

An Siollabas Gleacaíochta

 
Acmhainní Teagaisc

 

Leibhéal 1

 

Tascanna Taistil                                                          Tascanna ag Taisteal thar Threalamh

 

Tascanna ag Taisteal Thar Threalamh                                   Tascanna Cothromaíochta Meáchain

 

Tascanna Cothromaíochta Meáchain ar Threalamh                               Tascanna Aistriú Meáchain

 

Tascanna Aistriú Meáchain Thar Threalamh Mór           Tascanna Réamhaclaíochta/Fuaraithe

 

Tulrolladh                                                                              Cúlrolladh

 

Seasamh Cinn                                                                                       Seasamh Lámh

 

Rothalchleas                                                                                                   Léim

 

 

Leibhéal 2

 

Tascanna Siméadrachta agus Aisiméadrachta                                Siméadracht agus Aisiméadracht ar lean..

 

Tascanna Casaidh                                                             Tascanna Casaidh agus úsáid Trealaimh

 

Tasc Seicheamhaithe Cárta 1                                                          Tasc Seicheamhaithe Cárta 2

 

Tasc Seicheamhaithe Cárta 3                                                          Tasc Seicheamhaithe Cárta 4

 

 

Pleanáil agus Measúnú

 

 
Acmhainní Breise