CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Gníomhaíocht a bhaineann leis an tSláinte
 

 

Gné shainiúil an ghné seo den churaclam sa mhéid is go  bhféachann sí le gníomhaíochtaí
eile an chorpoideachais a thabhairt le chéile, le  deis a thabhairt do scoláirí tuiscint don fholláine shláintiúil a fhorbairt agus a  cuid prionsabal a fheidhmiú ar  an rannpháirtíocht iarbhír. Léiriú is ea í a bheith ann ar an dearcadh go bhfuil  sé tábhachtach an luail sciliúil agus an  fholláine a spreagadh ar mhaithe le stíleanna beatha sláintiúla a fhorbairt agus a chothabháil.

 
Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

Sláinte - Siollabas Gníomhaíochta Gaolmhar

 
Acmhainní Teagaisc

 

An Tionchar a bhíonn ag Gníomhaíocht Choirp ar an gColainn      Codanna d’Aclaíocht a bhaineann leis an tSláinte

 

Ráta den Scála Saothair Braite (giaranna)                                                 HRA a mhapáil

 

 

HRA a Chomhtháthú i Réimsí Eile:

 

Gníomhaíochtaí Eachtraíochta                                                                                           Oiliúint Uisce

 

Lúthchleasaíocht                                                                                                                Damhsa

 

Cluichí                                                                                                          Gleacaíocht

 

 

Pleanáil agus Measúnú

 

 
Acmhainní Breise

 

 

AttachmentSize
Image icon HRA.jpg6.33 KB