CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SINSEARAÍ – EOCHAIRSCILEANNA

Page Content Category: 

EOCHAIRSCILEANNA
 

Cuimsíonn an leathanach seo acmhainní  forbartha gairmiúla leanúnaí don Chorpoideachas a bhaineann le heochairscileanna don tsraith shinsearach

 

 

De réir CNCM:

I ndomhan atá ag athrú, chomh maith le heolas a fhoghlaim, ní mór d’fhoghlaimeoirí scileanna a fhorbairt chun eolas nua a chruthú agus chun déileáil leis an domhan nua seo agus chun a mbealach a dhéanamh tríd an domhan nua seo. Tá cúig scil atá aitheanta mar chinn atá lárnach don teagasc agus don fhoghlaim ar fud an churaclaim sa tsraith shinsearach. Tá na scileanna sin tábhachtach do gach uile fhoghlaimeoir chun a chumas iomlán a bhaint amach, le linn a chuid ama ar scoil agus sa todhchaí.

 

De réir mar a fhorbraíonn foghlaimeoirí inniúlacht i ngach ceann de na cúig scil agus sin á dhéanamh acu ar bhealach comhtháite, forbraíonn siad inniúlacht freisin ag foghlaim conas rud a fhoghlaim. Ionas go mbainfeadh foghlaimeoirí buntáiste as a n-idirghníomhú leis na príomhscileanna, tá sé tábhachtach go mbeidís ag gabháil dóibh go minic agus ar bhealach comhtháite ar fud an churaclaim go léir.

 

 

Cáipéis den Chreat PríomhscileannaPDF