CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Lúthchleasaíocht
 

 

Is é atá i gceist le lúthchleasaíocht ag an leibhéal seo ná foghlaim  trí bheith rannpháirteach i mbunghníomhaíochtaí lúthchleasaíochta i.e.  rith, léim agus teilgean. Na scileanna a bhaineann  leis na gníomhaíochtaí sin, is féidir tosú ag baint leas astu,  ag leibhéal na sraithe sóisearaí, i gcomhair leaganacha modhnaithe d’imeachtaí caighdeánacha. Cé go mbaineann  gné na hiomaíochta go dlúth leis an lúthchleasaíocht, is amhlaidh a chuirtear i láthair anseo í agus inniúlacht an  scoláire aonair á cur san áireamh. Bainfidh eispéireas an scoláire de  shuímh iomaíochta le  comhthéacs a c(h)uid spriocanna pearsanta féin dá réir sin  seachas a iarracht siúd a chur i gcomparáid le hiarrachtaí daoine eile.

 
Corpoideachas na Sraithe Sóisearaí - Siollabas 

 

An Siollabas Lúthchleasaíochta

 
Acmhainní Teagaisc

 

Leibhéal 1

 

Lúthchleasaíocht Rang 1 Plean Ceachta                   Lúthchleasaíocht Rang 2 Plean Ceachta

 

Lúthchleasaíocht Rang 3 Plean Ceachta                   Lúthchleasaíocht Rang 4 Plean Plean Ceachta

 

Lúthchleasaíocht Rang 5 Plean Ceachta                  Lúthchleasaíocht Rang 6 Plean Plean Ceachta

 

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 1                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 2

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 3                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 4

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 5                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 6

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 7

 

Leibhéal 2

 

Lúthchleasaíocht Rang 1 Plean Ceachta                   Lúthchleasaíocht Rang 2 Plean Ceachta

 

Lúthchleasaíocht Rang 3 Plean Ceachta                    Lúthchleasaíocht Rang 4  Plean Ceachta

 

Lúthchleasaíocht Rang 5 Plean Ceachta                    Lúthchleasaíocht Rang 6  Plean Ceachta

 

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 1                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 2

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 3                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 4

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 5                                    Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 6

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 7                                  Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 8

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 9                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 10

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 11                                   Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 12

 

Acmhainn Bhreise Lúthchleasaíochta 13

 

 

Pleanáil agus Measúnú

 

Pleanáil Lúthchleasaíochta

 
Acmhainní Breise