COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

UIRLISÍ DIGITEACHA A ÚSÁID I GCOMHAIR MEASÚNÚ FOIRMITHEACH
 
 

Sa cheardlann idirghníomhach seo, úsáidfear uirlisí digiteacha chun aird a dhíriú ar a gcuid buntáistí ó thaobh tacú le measúnú mar aon le scileanna litearthachta an scoláire a chothú. 

 

 

BEATHAISNÉIS LÁITHREOIRÍ

 

 

Is múinteoir iar-bhunscoile é Martin Brown atá ar iasacht ó Phobalscoile na Bóinne, Baile Átha Troim, Co. na Mí. Mar chomhairleoir le SFGM, tá baint ag Martin le dearadh agus éascú ICT SFGM i rith na scoilbhliana agus ar chúrsaí ar líne i raon réimsí curaclaim amhail: measúnú; ríomhphunanna; féinmheastóireacht, agus foghlaim ghníomhach trí ICT.   Tá sé ar dhuine de na príomhimscrúdaitheoirí freisin ar an tionscadal Erasmus+ ‘Cigireacht pholalárnach ar Scoileanna Líonraithe’ ag EQI: Lárionad Meastóireachta, Cáilíocht agus Cigireacht (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath).
 
Is múinteoir Gaeilge agus Béarla í Emma Suatman Gallagher i gColáiste Marino CDETC, Fionnradharc, Baile Átha Cliath. Mar nasc-mhúinteoir na scoile rinne Emma maoirseacht ar thionscnamh digiteach dírithe ar litearthacht ó bhéal a fheabhsú sa scoil. Bronnadh an dámhachtain chré-umha ar an tionscadal 'Hear Me Roar' ag Scoil Dhigiteach na Bliana 2015. Tá Emma ag múineadh in Ionad Oideachais Dhroim Conrach do SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas. 
 
 
ÁBHAR CEARDLAINNE

 

 

 

 

 

 
 
TASCANNA ICT DON CHEARDLANN SEO

 

Ar mhaithe le héascaíocht a dhéanamh, is féidir na naisc seo a leanas a úsáid chun na tascanna riachtanacha a rochtain laistigh den cheardlann seo.

 

TASC TEIDEAL UIRLIS/NASC ICT
1 Cén modh Measúnaithe is mó a úsáideann tú? Mentimeter
2 Cén chaoi a n-úsáideann tú ICT faoi láthair i gcomhair Measúnú Litearthachta i do sheomra ranga? Padlet
3 Ceacht: EDpuzzle a úsáid  i gcomhair Measúnú: (cód ranga:aKQy3Y) Edpuzzle
4 Ceacht: Kahoot a úsáid  i gcomhair Measúnú  Kahoot
5

Ceacht: Socrative a úsáid i gcomhair Measúnú

Socrative

 

FÍSEÁIN EDPUZZLE DO METS2015 

 

 

UIRLISÍ ICT EILE ATÁ ÁISIÚIL I GCOMHAIR MEASÚNÚ
 
 
UIRLIS NASC   UIRLIS NASC
Blendspace   iCloud
Edmodo   Office Mix
ExitTicket   Office 365
EVERNOTE   OneNote
 
Formative   Plickers Toradh íomhá do plickers
 
Google Classroom
 
  Zaption
 
Google Forms agus Flubaroo
 
 

Curriculet