CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Page Content Category: 

CORPOIDEACHAS - BEO
 

Seo leathanach ilmheán lena gcuirtear ar chumas múinteoirí scaipeadh a dhéanamh ar fhís-sruthú iarbhír múinteora/scoláire ina bpléitear leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim i gCorpoideachas. 

 
Karen Hopkins i gColáiste Bríde ag léiriú Ubersense i gCorpoideachas (1.42)
 
 
 
 
 
Teilifís Múinteoirí ó www.tes.com 
Físeáin Chorpoideachais nasc
 
 
Coinnigh súil ar an gcód QR thíos le haghaidh nasc díreach chuig an rannóg Inniúlachta Fisiciúla ar shuíomh gréasáin SFGM:
 
Cód QR - nasc gréasáin don Inniúlacht Fhisiciúil
 
 
Cúrsa Samhraidh 2015
Bhí cúrsa samhraidh an-rathúil ar siúl sa chéad tseachtain i mí Iúil i Scoil Náisiúnta Our Lady of Good Counsel, Baile Sheáin agus reáchtáladh é ó Ionad Oideachais na Carraige Duibhe 
 

Chuir SFGM cúrsa samhraidh ar fáil inar díríodh ar conas a bhogann daltaí.  Sa chúrsa seo, thugamar tús eolais ar an gcoincheap maidir le hInniúlacht Fhisiciúil agus dhíríomar ar Scileanna Bunghluaiseachta.  Ba chúrsa praiticiúil a bhí i gceann na seachtaine seo le   ceardlanna gleacaíochta, damhsa, Ard-Fhriosbaí agus neart gníomhaíochtaí mionchluichí eile. Ar cheann d’aidhmeanna an chúrsa bhí  na huirlisí a thabhairt do na rannpháirtithe chun an Corpoideachas a chuimsiú sa phlean Féinmheastóireachta Scoile, a chuideoidh ina dhiaidh sin chun Bratach Scoile Gníomhaí a bhaint amach.  Anuas ar an gcúrsa sin, tá sé de chumas a bheith mar chuid de Threoirthionscadal Corpoideachais SFGM a bheidh ag tosú i mí Eanáir 2016.

 

"Move Well; Move Often" Scannán Cúrsa Samhraidh

 
 
Ag Iarraidh Páistí Níos Cliste, Níos Folláine? Bain triail as Corpoideachas! | Paul Zientarski | TEDxBend