An Tionscadal chun Slite Maireachtála Sláintiúla a Chur Chun Cinn

Page Content Category: 

 

Fáilte!

 

 

Is tionscadal comhoibritheach é seo idir an Roinn Oideachais, an Roinn Sláinte agus FSS atá ceaptha chun cuidiú le scoileanna agus múinteoirí chun sláinte agus folláine a chur chun cinn i bpobal na scoile.

 

 

Roghnaigh do scoil ón tábla thíos. Osclófar leathanach nua le do chuid foirmeacha ábhartha go léir sa nasc seo. Féadfaidh tú nascleanúint a dhéanamh ar ais chuig an leathanach seo ach ‘Ar ais chuig Leathanach Baile an Tionscadail’ a roghnú

 

Ar ais chuig  Leathanach Baile an Tionscadail

Bunscoileanna

Iar-bhunscoileanna

 

Scoil Speisialta Mhuire - Baile an Róistigh Coláiste Choilm

 

Scoil Cholmcille

Meánscoil na Mainistreach Thuaidh

 

S.N. Foghlaim Le Chéile  Mhainistir na Corann

 

Coláiste an Chroí Naofa

 

S.N. Mhuire - An Cóbh

Meánscoil na nUrsalach

 

 

 

 

Míle buíochas leis na scoileanna go léir as bhur ndíograis agus gcomhoibriú sa tionscadal. 
 
Téigh i dteagmháil le ivanomahony@pdst.ie nó Caroline.Fegan@hse.ie chun aon tacaíocht eile a fháil.