EACNAMAÍ ÓG NA BLIANA - TORTHAÍ 2016 - ARDMHOLADH - AN TSRAITH SHÓISEARACH

RÉAMHRÁ

 

 

Comhghairdeas leis na scoláirí seo a leanas ar bronnadh ardmholadh orthu ar a gcuid Iontrálacha YEOTY2016.

 

 

Ardmholadh i gcomhair Gradam ÓIR

 

 

Comhghairdeas leis na scoláirí seo a leanas ar bronnadh ardmholadh ÓIR YEOTY2016 na Sraithe Sóisearaí ar a gcuid Iontrálacha. Lean gach nasc chun tuilleadh eolais a fháil.

 

 

Dalta

Múinteoir

Scoil

Teideal / Nasc an Tionscadail

Rachel Carey

Niamh Duffy

Maria Rogers  

Brianna Toland

Olga Owens

Mount Sackville, Baile Átha Cliath

An tionchar a bhíonn ag rátaí malairte ar chumhacht ceannaigh scoláirí 

 
 
Ardmholadh i gcomhair Gradaim AIRGID

 

 

Comhghairdeas leis na scoláirí seo a leanas ar bronnadh ardmholadh AIRGID YEOTY2016 na Sraithe Sóisearaí ar a gcuid Iontrálacha. Lean gach nasc chun tuilleadh eolais a fháil.

 

 

Dalta

Múinteoir

Scoil

Teideal / Nasc an Tionscadail

Scoláirí na dara bliana

Olivia O’Connor

Pobalscoil Heywood, Co. Laoise

Tionchar Cobra

 

 
Ardmholadh i gcomhair Gradaim CHRÉ-UMHA

 

 

Comhghairdeas leis na scoláirí seo a leanas ar bronnadh ardmholadh CRÉ-UMHAÍ YEOTY2016 na Sraithe Sóisearaí ar a gcuid Iontrálacha. Lean gach nasc chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Scoláirí

Múinteoir

Scoil

Teideal/Nasc an Tionscadail

Simon Coyle

Daire Leonard

Dylan Hughes

 

Helen Finn

Baile Chláir, Co. na Gaillimhe

Tionchar eacnamaíoch an víris Ebola

Johnathan Bontha

Carmel Murphy

CBS Ros Comáin

An bhfuil tionscal na cógaisíochta ag cur borradh faoi gheilleagar na hÉireann?

Laurence Tuohy

Cillian O’Sullivan

William MacDonald Hughes

Maired O’Sullivan

Scoil Mhainistir Ghleann Stáil. Co. Luimnigh

Cén chaoi a gcuireann cuideachtaí ina luí ort go bhfuil rud de dhíth ort nuair nach bhfuil?

Aga Grezlikowska

John Lowndes

Coláiste Thulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí

An Pholainn agus an EURO

AINMNEACHA LE TEACHT

Keeva Worth

Coláiste Thír an Iúir, Baile Átha Cliath

Conas a chabhraíonn cartúin linn foghlaim faoi chúrsaí eacnamaíochta?

Laoise Conway

Sean McNulty

Ciaran Blanch O’Malley

Marie Ni Mhorain

Coláiste Pobal Acla Co. Mhaigh Eo

Ar chóir d’Éirinn cáin a thabhairt isteach ar shiúcra?

Isabel Sweeney

Rachel Fitzimons

Kate O’Neill

An tUasal Norris

 Coláiste na nDoiminiceach, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9

Cén tionchar a bhíonn ag siopadóireacht go háitiúil ar fheirmeoirí na hÉireann?