Aireachas ar Scoil

Fáilte chuig leathanach tacaíochta an Tionscadail Aireachas ar Scoil

 

Cruthaíodh an leathanach seo chun tacú le múinteoirí atá cláraithe i  dtionscadal  comhoibritheach arna chur i láthair  ag Comhairleoir SFGM Ciara Delaney i gcomhar le  hIonad Oideachais Bhaile Átha Luain agus Clár Críochnaithe Scolaíochta an Mhuilinn Chearr. D’fhreastail na rannpháirtithe ar  dhá lá oiliúna a raibh sé mar aidhm leo tacú leo chun aireachas a thabhairt isteach  ina gcuid scoileanna féin. Gheobhaidh tú acmhainní anseo a chuideoidh leat cleachtadh aireachais a thabhairt isteach agus a chothabháil i do scoil. 

 


Eolaíocht an Aireachais - an chaoi a n-oibríonn an Inchinn

 

 

Leanaí ag Caint faoi Aireachas
Mindful Children Ireland Mindful Children USA Room to Breathe (SAM)

 

Léitheoireacht Bhreise 
Tuarascáil Mindful Nation UK Achoimre ar Thorthaí Taighde Mol Taighde Ollscoil Leeds Tionscadal Oxford Myriad

 

Acmhainní don Seomra ranga
Cad is aireachas ann? 10 Leid chun aireachas a chur in aithne do leanaí Ceacht Tosaigh Samplach Ceachtanna Aireachais do Dhaoine Óga Scripteanna Machnaimh Treoraithe do leanaí Ceacht Aireachais Ag Triail Cruthanna

 

Suíomhanna gréasáin úsáideacha
 
Tionscadal Aireachais sna Scoileanna Scoileanna Aireacha Mindfulness Ireland Ionad Aireachais

Ag Santú an tSaoil