COMHDHÁIL LITEARTHACHTA 2016 - LEAP INTO LITERACY AND GO PLACES

 
TÁ AN LEATHANACH SEO Á THÓGÁIL FAOI LÁTHAIR
 
FÁILTE!

 

Tá  ríméad ar SFGM fáilte a chur romhat chuig a dara  Comhdháil Litearthacht Náisiúnta Iar-bhunscoile “Leap into Literacy and Go Places” ar an Satharn, 23 Aibreán in Ollscoil Luimnigh (Scoil Ghnó Kemmy).  

 

Is cuid lárnach den rochtain ar fhoghlaim ar fud an churaclaim í an litearthacht.  Tairgeann an chomhdháil seo raon leathan agus éagsúil ceardlann litearthachta chomh maith leis an deis le haghaidh comhráite gairmiúla maidir le cleachtas  i  dteagasc na litearthachta thar chomhthéacsanna curaclaim difriúla.   

 

Anseo gheobhaidh tú gach ceann de na láithreoireachtaí agus na hábhair a úsáideadh i rith na gceardlann. 

 

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an lá!

 

Coinnigh súil ar na himeachtaí iontacha go léir a bheidh ag tarlú ag Comhdháil Litearthachta Náisiúnta SFGM 2016. Is é  #clib Twitter do chomhdháil Litearthachta SFGM 2016 ná #LitCon16. @PDST_Ireland , @LiteracyLink1 , agus beidh @jcspie ag cur nuashonruithe ar fáil ón gcomhdháil freisin roimh an gcomhdháil agus lena linn.

 

 
 
PRÍOMHCHAINTEOIR 

 

 Is léachtóir í an Dr Bernadette Dwyer i ndámh an oideachais ag Coláiste Phádraig, Ollscoil Chathair  Bhaile Átha Cliath áit ina bhfuil sí  speisialaithe i Staidéar Litearthachta. Ba mhúinteoir seomra ranga í roimhe seo, agus breis is 23 bliain de thaithí múinteoireachta aici ag an mbunleibhéal, mhúin sí i dtimpeallachtaí scoile éagsúla lena n-áirítear comhthéacsanna DEIS agus neamh-DEIS. Chuir Bernadette raon cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí i gcrích freisin le múinteoirí. Is ball tofa de Bhord Stiúrthóirí an Chumainn Litearthachta Idirnáisiúnta í Bernadette. Bhí sí ina huachtarán tráth ar Chumann Litearthachta na hÉireann. Is taighdeoir agus údar í Bernadette i réimsí litearthachta digití agus míbhuntáiste, léamhthuiscint ar líne, cuir chuige bunaithe ar fhiosrú, agus litearthachtaí domhanda. I measc na leabhar is déanaí léi, bhí Using Technology to Improve Reading and Learning. Déanann sí láithreoireachtaí go rialta ag comhdhálacha náisiúnta, Eorpacha, agus Idirnáisiúnta. Is féidir dul i dteagmháil léi ag bernadette.dwyer@dcu.ie.

 

 
CLÁR NA GCEARDLANN

 

Beidh  sraith ceardlann  ann ar feadh an lae ar ghnéithe éagsúla den litearthacht. Chun tuilleadh eolais agus láithreoireachtaí a bhaineann le gach ceardlann a fháil,  lean na naisc sa tábla thíos.

 

 

Féadfaidh tú cóip de Chlár na Comhdhála a íoslódáil trí chliceáil anseo.

 

Teideal agus Nasc na Ceardlainne     Láithreoirí

Sárthaispeántas Léitheoireachta Wellread

  Christina Clarke & Claire Matthews

Úsáid Acmhainní TSCS a Fhiosrú

  Michael O' Riordain
Guth an Scoláire: Ag Machnamh ar Mo Chuid Foghlama   Hazel Gannon & Marie Clynes
Ag Féachaint ar Litearthacht a Stiúradh inár Scoil   Marie Collins, Eimear Harrold, Deborah Harty, Susan McGee & Sherine Prendergast
Ag Tacú le Scileanna Litearthachta do Scoláire an 21ú hAois   Gráinne Dennison & Sinéad O' Sullivan 
Scríbhneoireacht Chruthaitheach Taobh Amuigh den Seomra Ranga    Rebecca Ford
Ag Léamh Téacsleabhar: Straitéisí chun tacú le scoláirí measúnú a dhéanamh ar a dtéacsanna   Christina Clarke
Na Focail Chearta: Ag Scríbhneoireacht i gcomhair Tuiscint Chriticiúil    Selena Wilkes
Forbairt na Litearthachta Trí Mheán Cluichí   Phil Fox
'Caint Smaointeoireachta'- scileanna teanga bhéil na scoláirí a fhorbairt   Claire Matthews
 
 
AG DUL CHOMH FADA LEIS AN GCOMHDHÁIL

 

Is féidir teacht ar Chomhdháil Litearthachta Náisiúnta SFGM 2016 (Ollscoil Luimnigh) go héasca  ach na treoracha thíos a leanúint.

 

 

Tá Ollscoil Luimnigh i gCaladh an Treoigh, thart ar 6 km ó lár chathair Luimnigh.

 

SAT NAV

Comhordanáidí: Domhanleithead 52.67923 Domhanfhad 8.566299999999956

 

CLÁRÚ

 

 

Nuair a thagann tú go  UL téigh chuig  Scoil Ghnó Kemmy chun clárú agus chun sult a bhaint as imeachtaí an lae. Lean na treoracha sa léarscáil thíos.

 

 

Féadfaidh tú cóip den léarscáil seo a íoslódáil trí chliceáil anseo.

 


Beidh imeachtaí uile Chomhdháil Litearthachta Náisiúnta SFGM i Scoil Ghnó Kemmy agus i bhfoirgneamh Robert Schumann in aice láimhe. Féach ar Chlár na Comhdhála chun tuilleadh sonraí a fháil.