Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread SFGM

 

 

Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread SFGM

 

 

 

 

 

 

 

Is tionscnamh náisiúnta é 'Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread' SFGM atá ceaptha agus eagraithe ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Tá sé mar aidhm aige FEASACHT MHÉADAITHE a chruthú faoin tábhacht atá le CULTÚR LÉITHEOIREACHTA a chruthú i bpobail scoile dár ndaoine óga mar chuid dá bhforbairt phearsanta agus acadúil.

 

Is tionscnamh é Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread SFGM ina bhféachtar le gach páirtí leasmhar ábhartha a mbíonn tionchar acu ar fhoghlaim an scoláire a dhéanamh rannpháirteach lena n-áirítear SCOLÁIRÍ, MÚINTEOIRÍ, FOIREANN CHOIMHDEACH, TUISMITHEOIRÍ, BORD BAINISTÍOCHTA AGUS AN POBAL I GCOITINNE i raon gníomhaíochtaí léitheoireachta agus gníomhaíochtaí gaolmhara.

 

Samhlaítear go gcothóidh dámhachtain náisiúnta cultúr léitheoireachta follasach i do scoil agus go dtarlóidh FEABHAS I SCILEANNA LITEARTHACHTA SCOLÁIRÍ AR BHEALACH SPRAÍÚIL AGUS SPÉISIÚIL mar gheall air.

 

Sheol Finian O'Shea PhD 'Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread' de chuid SFGM go hoifigiúil os comhair slua toscairí a raibh sceitimíní orthu ag Comhdháil Litearthachta Náisiúnta SFGM a bhí ar siúl i gColáiste Phádraig, Droim Conrach an 18 Aibreán. 

 

BEIDH TRÁTHNÓNTAÍ FAISNÉISE AGUS SEISIÚIN FOGHLAMA GAIRMIÚLA DO MHÚINTEOIRÍ AR SIÚL IN IONAID OIDEACHAIS ÁITIÚLA Á N-ÉASCÚ AG COMHAIRLEOIRÍ SFGM. 

 

Punanna 2016

 

Chun do phunann a chur isteach i gcomhair dámhachtana in 2016, seol do phunanna chuig wellread@pdst.ie nó Ionad Oideachais Laoise, Block Road, Co. Laoise (le cur faoi bhráid Margaret Mary Grant) faoin 23 Bealtaine. Táimid ag tnúth go mór lena bhfeiceáil agus mar aon leis an obair iontach go léir a rinne tú chun do phobal scoile a fháil réidh dó! 

 

Roinn Smaointe ar Twitter!

 

Tá scoileanna ar fud na tíre ag roinnt cuid dá gcuid smaointe Wellread ar Twitter agus iad dár leanúint @LiteracyLink1 agus ag postáil le #PDSTwellread. Is bealach iontach é chun féachaint ar cad atá scoileanna eile a chruthú mar chuid dá dturas Wellread.

 

 

 

Tá deireadh leis an gCLÁRÚ don Bhreithniú i gcomhair Dámhachtana i bhFómhar 2017.

 

Gabhaimid buíochas leis na scoileanna go léir a chláraigh rún an phobail scoile iad a bhreithniú i gcomhair dámhachtana i bhFómhar na bliana 2017. Bhí daoine thar a bheith dearfach faoin tionscnamh nua iontach seo agus tá ríméad orainn a bheith ag cur fáilte roimh  scoileanna nua-chláraithe atá ag iarraidh a bheith rannpháirteach! 

 

 

 

Litearthacht SFGM, Ionad Oideachais Laoise, Block Road, Port Laoise, Co. Laoise. Teileafón: 057 867 2400 Ríomhphost: wellread@pdst.ie