Meastóireacht agus Measúnú

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 


 

Treoir maidir le  Tasc Scoláirí

 

Tá leagan nuashonraithe de “Treoir maidir le Tasc Scoláirí” (Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide) ar fáil anois le ceannach nó le híoslódáil. Tugtar treoir sa cháipéis seo do mhúinteoirí agus do scoláirí maidir le cur chuige féideartha chun Tasc Scoláirí DCG a chomhlánú go rathúil trí tharraingt ar an eolas, taithí agus eagna a fhaightear ó fhorbairt an taisc scoláirí go dtí seo. Is féidir leabhráin phriontáilte a ordú anois ó SFGM ar an bhfoirm ordaithe thíos agus tabharfar chuig do scoil iad. 

 

Ordaigh cóipeanna

Cáipéis PDF

 


 

Tasc an Scoláire

 

Tasc an Scoláire 2017.

Tasc an Scoláire 2013.

Tasc an Dalta 2012.

DCG: Tasc an Scoláire, 2011 (leagan Béarla)

Tasc an Scoláire, 2010 (leagan Béarla)

Tasc an Scoláire, 2009 (leagan Béarla)

Tasc an Scoláire, 2009 (leagan Gaeilge)

Ciorclán S55/16

Tasc an Scoláire, 2013

Tasc an Scoláire, 2012

DCG: Tasc an Scoláire, 2011 (leagan Gaeilge)

Tasc an Scoláire, 2010 (leagan Gaeilge)

Bileoga Measúnaithe 2009 (leagan Béarla)

Bileoga Measúnaithe 2009 (leagan Gaeilge)

 

Tuarascáil Phríomh-Scrúdaitheoir DCG, 2009

Tugtar athbhreithniú i dTuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora maidir le scrúduithe DCG 2009 ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal ar fheidhmíocht iarrthóirí sna scrúduithe agus anailís mhionsonraithe ar chaighdeáin na bhfreagraí. Tá an tuarascáil ar DCG le fáil ón nasc thuas.


Acmhainní SEC

Gnáthleibhéal, Roinn A Gnáthleibhéal, Roinn B & C Scéim Mharcála Gnáthleibhéil Ardleibhéal, Roinn A Ardleibhéal, Roinn B & C Scéim Mharcála Ardleibhéil Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora
2016 2016 2016 2016 2016 2016  
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014 2014  
2013 2013 2013 2013 2013 2013  
2012 2012 2012 2012 2012 2012  
2011 2011 2011 2011 2011 2011  
2010 2010 2010 2010 2010 2010  
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009