Eacnamaíocht Bheo 2016

 

Eacnamaíocht Bheo 2016

 

 


Fáilte chuig leathanach acmhainní Eacnamaíocht Bheo 2016

 

Tá fáil anseo ar na láithreoireachtaí ar fad ó Sheimineár SFGM maidir le hEacnamaíocht Bheo 2016.  Is féidir féachaint ar na láithreoireachtaí thíos más rud é nach féidir leat a bheith i láthair ag an gcomhdháil ach cliceáil ar na naisc ábhartha thíos.  Is féidir #econalive2016 agus #lceconomics a leanúint ar Twitter freisin.

 

Clár

 

Am Ábhar Cainteoir
09.00 - 09.30 Clárú  
09.30 - 09.40 Fáilte agus an nuacht is déanaí Caroline McHale
09.40 - 10.00 Acmhainní don Teagasc agus don Fhoghlaim san Eacnamaíocht Rachel Farrell
10.00 - 10.45 Keynes, an Spealadh Mór, agus teacht chun cinn na Maicreacnamaíochta An Dr Brian O'Boyle
10.45 - 11.15 Caife agus líonrú  
11.15 - 11.45 Smaointe maidir le ról an rialtais sa Gheilleagar a theagasc Sinead Lawlor
11.45 - 12.10 Faisnéis a aimsiú, a roghnú agus a choimeád don Eacnamaíocht Siobhan O'Sullivan
12.10 - 12.30 An Eacnamaíocht a theagasc ar bhonn foirne in éineacht le múinteoir faoi oiliúint atá ag gabháil do Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas Will Donnelly
12.30 - 12.45 Láithreoireachtaí ó iomaitheoirí sa bhabhta ceannais d’Eacnamaí Óg na Bliana 2015/2016 Iomaitheoirí sa bhabhta ceannais d’Eacnamaí Óg na Bliana
12.45 - 13.00 Seoladh Eacnamaí Óg na Bliana 2016/2017 An tOllamh Rowena Pecchenino
13.00 - 14.00 Lón agus líonrú  
14.00 - 14.30 An scéal is deireanaí ar gheilleagar na hÉireann Susan Hayes
14.30 - 15.15 An Breatimeacht agus na himpleachtaí d’Éirinn agus don Aontas Eorpach An Dr Brian O'Boyle
15.15 - 15.30 TeachMeet Eacnamaíocht Bheo  

 

Acmhainní chun an Eacnamaíocht a Theagasc agus a Fhoghlaim - Rachel Farrell, Leas-Stiúrthóir, SFGM
Cliceáil anseo leis an leabhrán ‘Eagraí Grafach’ a íoslódáil
Cliceáil anseo le ‘Cur Chuige Comhtháite i leith an Teagaisc agus na Foghlama’ a íoslódáil
Cliceáil anseo leis na póstaeir d’Eacnamaithe a íoslódáil
Cliceáil anseo leis an bpóstaer ‘Sreabhadh Ciorclach Ioncaim’ a íoslódáil
Cliceáil anseo leis an bpóstaer ‘An tIolraitheoir’ a íoslódáil
Cliceáil anseo leis an bpóstaer ‘Ioncam Náisiúnta’ a íoslódáil
Cliceáil anseo le ‘Achoimrí Eacnamaíochta: Sé Smaoineamh Mhóra’ a íoslódáil
Cliceáil anseo le ‘An Próiseas Féinmheastóireachta Sé Chéim d’Iar-bhunscoileanna 2016-2020’ a íoslódáil

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár

 

Teacht chun cinn na Maicreacnamaíochta - Dr Brian O'Boyle
Cliceáil anseo le ‘Teacht chun cinn na Maicreacnamaíochta’ a íoslódáil

 

 

Láithreoireachtaí leis an Dr Brian O'Boyle

Brian O’Boyle, Comhdháil ‘Eacnamaíocht Bheo’, cuid 1 ó PDST ar Vimeo.

Brian O’Boyle, Comhdháil ‘Eacnamaíocht Bheo’, cuid 2 ó PDST ar Vimeo.

 

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár

 

Ról an Rialtais sa Gheilleagar - Sinead Lawlor, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár

 

Faisnéis a aimsiú, a roghnú agus a choimeád don teagasc agus don fhoghlaim san Eacnamaíocht - Siobhan O’Sullivan, Comhairleoir SFGM

 

Balla Padlet le hacmhainní teagaisc agus foghlama san Eacnamaíocht

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár

 

An Eacnamaíocht a theagasc ar bhonn foirne in éineacht le múinteoir faoi oiliúint atá ag gabháil do Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas - Will Donnelly, Comhairleoir SFGM

 

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár

 

Iomaitheoirí sa bhabhta ceannais d’Eacnamaithe Óga na Bliana 2015/2016

Comhghairdeas le Mark Glynn agus Cian Buckley  ó Mheánscoil Phádraig, Droichead Nua, Co. Chill Dara a bhain amach an chéad áit  i ngradaim Eacnamaí Óg na Bliana 2016 in aicme na hIdirbhliana lena dtogra dar teideal: An maitheas andúile atá sna meáin shóisialta?   Comhghairdeas freisin le    Barry Moriarty, a múinteoir as an am, an dúthracht agus an iarracht a rinne sé chun cabhrú le  Mark agus le Cian ar an togra seo.

 

Aiseolas ó na Moltóirí

 

Togra an-spéisiúil atá anseo ina ndéantar an teoiric eacnamaíochta a tharraingt le chéile leis an anailís eimpíreach. Ionas gur féidir faisnéis a fháil ó thaighde eimpíreach ar an eacnamaíocht, ní mór go mbeadh an taighde sin bunaithe ar thuiscint mhaith ar an teoiric eacnamaíochta is bun leis an iompraíocht. Úsáidtear coincheap eacnamaíochta an phraghasleaisteachais sa togra seo chun idirdhealú a dhéanamh idir earraí andúile agus earraí neamh-andúile. Treoraithe ag na léargais atá sa teoiric, rinne na taighdeoirí anailís eimpíreach, bunaithe ar na sonraí príomhúla, le fáil amach cé chomh mór is féidir na meáin shóisialta a aicmiú mar earra andúile. Úsáidtear ticéid phictiúrlainne chun comparáid a dhéanamh, agus is léiriú maith atá ann ar an ról a bhíonn ag grúpaí cóimheasa agus tátail á bhaint acu san eacnamaíocht.

Cliceáil anseo chun amharc ar an bhfíseán

 
Comhghairdeas le  Amal Mutahir agus Rachel O’Connor ó Choláiste Loreto, an Muileann gCearr a bhain amach an dara háit sa roinn shinsearach d’Eacnamaí Óg na Bliana 2016  lena dtogra dar teideal:  “Anailís teoirice cluichí ar ghéarchéim na n-imirceach”. Comhghairdeas freisin le  Neil Garry , múinteoir Amal agus Rachel as an am, an dúthracht agus an iarracht a rinne sé chun cabhrú le Amal agus le Rachel ar an togra seo.

 

Aiseolas ó na Moltóirí

 

Agus anailís á déanamh acu ar iompraíocht eacnamaíoch, aithníonn eacnamaithe go bhféadfadh an chaoi a bhfreagraíonn a n-iomaitheoirí don iompraíocht sin dul i bhfeidhm ar an gcinneadh a ghlacann gníomhaire. Mar thoradh ar an idirghníomhaíocht straitéiseach sin, is minic a bhíonn gníomhairí réasúnta á n-iompar féin ar bhealaí a thagann salach ar a leas féin de réir dealraimh. Sraith uirlisí atá i dteoiric chluichí a bhíonn in úsáid ag eacnamaithe chun iompraíocht straitéiseach a thuiscint. Úsáidtear teoiric chluichí sa togra seo chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhféadfadh idirghníomhaíochtaí straitéiseacha idir tíortha dul i gcion ar bheartais náisiúnta maidir le teacht isteach na n-imirceach. Ach an teoiric chluichí a chur i bhfeidhm agus idirghníomhaíocht straitéiseach san iompraíocht a aithint, léirítear go soiléir cén fáth nach féidir féachaint ar an mbeartas náisiúnta leis féin agus conas a d’fhéadfadh buntáistí leasa do chách a bheith mar thoradh ar bheartais chomhordaithe. 

 

Lean an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil ar thogra  Amal agus Rachel a bhain amach an duais.

 

 

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár

 

Seoladh Eacnamaithe Óga na Bliana 2016/2017 - an tOllamh Rowena Pecchenino
Cliceáil anseo le faisnéis agus rialacha Eacnamaithe Óga na Bliana 2016/2017 a íoslódáil

 

Cliceáil anseo le filleadh ar an gclár