Comhdháil BSTAI 2016: Uirlisí Digiteacha chun tacú le measúnú leanúnach

Fáilte chuig Comhdháil Náisiúnta BSTAI 2016

 

Gheobhaidh tú acmhainní ar an leathanach seo ó cheardlanna SFGM ag Comhdháil Náisiúnta BSTAI 2016

 

Siobhán O’Sullivan, Uirlisí Digiteacha chun tacú le measúnú leanúnach

 

 

 

Ceist Réamhráiteach Mentimeter

 

 

Kahoot

 

Cliceáil anseo chun Kahoots Gnó na hArdteistiméireachta a rochtain nó cuardaigh kahoots Gnó AT, Staidéar Gnó an Teastais Shóisearaigh  atá ar fáil go poiblí

 

Socrative

 

 

Déanta le Padlet

 

GoConqr

 

Bileog Oibre Comhoibríoch Comhroinnte i gcomhair Acmhainní

 

Scoilnet

 

Edpuzzle

 

Answer Garden

 

Ceist Deiridh Mentimeter

 

 

 

 

Líon isteach an suirbhé thíos

 

Caroline McHale, Rachel Farrell agus Cian Sweeney: Pleanáil ábhar, cleachtas machnamhach agus scoláirí a thabhairt leat