Nuatheangacha Iasachta Beo 2016

 

 

Nuatheangacha Iasachta Beo 2016

 

 


Fáilte chuig leathanach acmhainní Nuatheangacha Iasachta Beo 2016

 

Tá fáil anseo ar na láithreoireachtaí ar fad ó Sheimineár SFGM maidir le Nuatheangacha Iasachta Beo 2016.

Is féidir #mfalive2016 a leanúint ar Twitter freisin.

Am Sonraí
09.00 - 09.30 Clárú
9.30 – 9.40  Fáilte agus an nuacht is déanaí
09.40 - 10.00 Scileanna Sealbhaithe Teanga Inaistrithe
10.00 – 10.20 Léargas Ginearálta ar Mheasúnú Leanúnach i Seomra Ranga na Nuatheangacha Iasachta
10.20 – 10.40 Nuashonrú ar Theagasc Foirne le Cúntóirí Nuatheangacha Iasachta
10.40 – 11.00 Athrú chun dáta ar Acmhainní don Fhoghlaim do Nuatheangacha Iasachta
11.00 – 11.30 Tae/Caife agus comhrá
11.30 – 11.40 Cur Chuige Nuálach i leith Teagasc na Gramadaí
11.40 – 11.50 Blaiseadh den Cheardlann ar Straitéisí Coitianta do Theagasc agus Foghlaim Teangacha
11.50 – 12.00 Comhbhá a Chothú fad is atáthar ag Teagasc agus ag Foghlaim Nuatheangacha
12.00 – 12.10 Soilse, Ceamara, Teanga
12.10 - 12.30 Teagasc foirne don Idirbhliain – Tionscnamh Teangacha Iar-Bhunscoile
12.30 – 12.40 Litríocht sa Sprioctheanga
12.40 – 13.00 Nuatheangacha Iasachta TeachMeet
13.00 - 14.00 Lón agus líonrú
14.00 – 15.30

Ceardlanna bunaithe ar sprioctheanga (Fraincis/Gearmáinis /Spáinnis /Iodáilis)

Comhroinnt struchtúrach smaointe agus modheolaíochtaí

Dáileadh acmhainní agus iniúchadh ar úsáid éifeachtach i sprioctheangacha

 

 

Fáilte agus an nuacht is déanaí

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr

 

Scileanna Teanga Inaistrithe

 

Ar ais chuig an mBarr

 

Measúnú Leanúnach i Seomra Ranga na Nuatheangacha Iasachta

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr

Nuashonrú ar Theagasc Foirne le Cúntóirí Nuatheangacha Iasachta

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr

 

Athrú chun dáta ar Acmhainní don Teagasc agus don Fhoghlaim do Nuatheangacha Iasachta

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr

 

Cur Chuige Nuálach i leith Teagasc na Gramadaí

 

Ar ais chuig an mBarr

 

Comhbhá a Chothú fad is atáthar ag Teagasc agus ag Foghlaim Nuatheangacha

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr

 

 

Soilse, Ceamara, Teanga

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr

 

Teagasc Foirne don Idirbhliain - Tionscnamh Teangacha Bunscoile

Cliceáil anseo chun an láithreoireacht seo a íoslódáil

 

Ar ais chuig an mBarr