Foireann Comhairleoirí SFGM

Comhairleoirí 

 

Cuireann Comhairleoirí SFGM le pleanáil, dearadh, sceidealú, éascú, monatóireacht agus athbhreithniú ar chláir forbartha gairmiúla, tugann siad cuairt ar scoileanna agus/nó ar bhraislí scoileanna chun teagmháil a dhéanamh le príomhoidí, le foirne bainistíochta ionscoile, le grúpaí beaga foirne nó le grúpaí foirne uile chun tacú le CPD comhoibríoch scoilbhunaithe, ullmhaíonn siad ábhair acmhainní agus comhoibríonn siad le baill foirne, le comhlaigh agus le héascaitheoirí áitiúla nuair is gá chun comhtháthú agus comhsheasmhacht i soláthar seirbhíse a chinntiú. Seo a leanas ár gcuid comhairleoirí:

 

Ceannaireacht

 

John O'Shea

johnoshea@pdst.ie

Lorcán Ó Callaráin

lorcanocallarain@pdst.ie

Ann McMahon

annmcmahon@pdst.ie

Bernard McHale

bernardmchale@pdst.ie  

Joanne Bowers

joannebowers@pdst.ie

Kathleen O'Shea

kathleenoshea@pdst.ie

Máire Nic An Fhailghigh

mairenicanfhailghigh@pdst.ie

Máire Regan-Walsh

mairereganwalsh@pdst.ie

Nóirín O'Connor

noirinoconnor@pdst.ie

Pól Mag Lionáin

polmaglionain@pdst.ie

   
   

Sláinte agus Folláine

 

Brendan O'Malley

brendanomalley@pdst.ie

Bríd Kennedy

bridkennedy@pdst.ie

Denise Dalton

denisedalton@pdst.ie

Fergal Lyons

fergallyons@pdst.ie

Paul Breslin

paulbreslin@pdst.ie

Stephen Moore

stephenmoore@pdst.ie

Suzanne Graham

suzannegraham@pdst.ie

Catherine Knight

catherineknight@pdst.ie

Ciara Delaney

ciaradelaney@pdst.ie

Deirdre Lavelle

deirdrelavelle@pdst.ie

Gerard Farrelly

gerardfarrelly@pdst.ie

Gráinne Ní Ghrádaigh

grainnenighradaigh@pdst.ie

Lisa Noone

lisanoone@pdst.ie

Margaret Foley

margaretfoley@pdst.ie

Marion Flanagan

marionflanagan@pdst.ie

Nuala Dalton

nualadalton@pdst.ie

Paul Knox

paulknox@pdst.ie

   
   

Gaeilge

 

Ailbhe Ní Loingsigh

ailbheniloingsigh@pdst.ie

Bríd Ní Dhonnchadha

bridnidhonnchadha@pdst.ie

Clár Ní Cheannabhuaidh

clarnicheannabhuaidh@pdst.ie

Conchobhar Ó Laoghaire

Conchobharolaoghaire@pdst.ie

Emma Ní Éaráin

emmaniearain@pdst.ie

Helena Nic an Fhailí

helenanicanfhailí@pdst.ie

Máire Ní Láimhín

mairenilaimhin@pdst.ie

Máire Uí Chatháin

maireuichathain@pdst.ie

 

 

Iar-Bhunscoil

 

Edel Ní Arrachtáin

edelanarrachtain@pdst.ie

Susan Ormond

susanormond@pdst.ie

 

 

 

 

PLC/Gaeilge

 

Aoife Ní Scolaí

aoifwniscolai@pdst.ie

Ciara Ní Mháirtín

ciaranimhairtin@pdst.ie

Deirdre Kennedy

deirdrekennedy@pdst.ie

Helena Nic an Fhailí

helenanicanfhaili@pdst.ie

Sarah Behan

sarahbehan@pdst.ie

Tracy Boyle

tracyboyle@pdst.ie

 

 

   
   

Matamaitic na Bunscoile

 

Aingeal Ní Chonghaola

aingealnichonghaola@pdst.ie

Ann Treacy

anntreacy@pdst.ie

Barbara O'Brien

barbaraobrien@pdst.ie

Dennis Mulligan

dennismulligan@pdst.ie

Éibhear O'Dea

eibhearodea@pdst.ie  

Joni Clarke

joniclarke@pdst.ie

Mairéad Holden

maireadholden@pdst.ie

Michelle Fitzpatrick

michellefitzpatrick@pdst.ie

Patrick Whitlow

patrickwhitlow@pdst.ie

Róisín McGovern

roisinmcgovern@pdst.ie

Miriam Walsh

miriamwalsh@pdst.ie

Orla Byrne

orlabyrne@pdst.ie

Realtín Berry

realtinberry@pdst.ie

Sarah Keane

sarahkeane@pdst.ie

Tríona Nic Fhinn

trionanicfhinn@pdst.ie

Yvonne Slevin

yvonneslevin@pdst.ie

 

 

Foireann Tacaíochta Matamaitice

 

Aidan Roche

aidanrochemdt@pdst.ie

Stephen Gammell

stephengammellmdt@pdst.ie

   
   

Litearthacht na Bunscoile

 

Caoilfhionn Casey

caoilfhionncasey@pdst.ie

Caoimhe McLaughlin

caoimhemclaughlin@pdst.ie

Cheryl Brennan

cherylbrennan@pdst.ie

David O'Callaghan

davidocallaghan@pdst.ie

Duncan McCarthy

duncanmccarthy@pdst.ie

Deirdre Kennedy

deirdrekennedy@pdst.ie

Lisa Geoghegan

Lisageoghegan@pdst.ie

Lynda Goldrick

lyndagoldrick@pdst.ie

Máire Love

mairelove@pdst.ie

Maria Carroll

mariacarroll@pdst.ie

Maureen Colleran

maureencolleran@pdst.ie

Michelle Phelan

michellenifhaolain@pdst.ie

Rory Collins

rorycollins@pdst.ie

Sarah Behan

sarahbehan@pdst.ie

Therese Marie Vahey

theresemarievahey@pdst.ie

Tracy Boyle

tracyboyle@pdst.ie

 

 

Breith ar an Léitheoireacht

 

Angela Healy

angelahealy@pdst.ie

David Bermingham

davidbermingham@pdst.ie

Ellen Quaid

ellenquaid@pdst.ie

Mary Coghlan

marycoghlan@pdst.ie

Mary Heaslip

maryheaslip@pdst.ie

Miriam Lowe

miriamlowe@pdst.ie

Siobhán O'Donoghue

siobhanodonoghue@pdst.ie

 

 
   

Teangacha na Bunscoile

 

Angela Hayes

angelahayes@pdst.ie

Anthony Sharkey

anthonysharkey@pdst.ie

Aoife Ní Scolaí

aoifeniscolai@pdst.ie

Aoife Nic Sheáin

aoifenicsheain@pdst.ie

Caitríona Ní Chadhain

caitrionaníchadhain@pdst.ie

Carmel Linehan

Carmellinehan@pdst.ie

Céire Devey

ceiredevey@pdst.ie

Ciara Ní Mháirtin

ciaranimhairtin@pdst.ie

Claire McGovern

clairemcgovern@pdst.ie

Deirdre Ní Chinnéide

deirdrenichinneide@pdst.ie

Eithne Ní Dhubhghaill

eithnenidhubhghaill@pdst.ie

Elizabeth Breen

elizabethbreen@pdst.ie

Fionnuala Drury

fionnuladrury@pdst.ie

Fionnuala Keane

fionnualanichathain@pdst.ie

Gina Cullen

ginacullen@pdst.ie

Helena Nic an Fhailí

helenanicanfhaili@pdst.ie

Kay Foley

kayfoley@pdst.ie

Máirtín Ó Ríordáin

mairtinoriordain@pdst.ie

Marian Uí Drisceoil

marianuidrisceoil@pdst.ie

Maura Tierney

mauratierney@pdst.ie

Nicola Corcoran

nicolacorcoran@pdst.ie

Patricia O'Dea

patriciaodea@pdst.ie

Paul Linehan

paullinehan@pdst.ie

Sarah Behan

sarahbehan@pdst.ie

Suzie Manton

suziemanton@pdst.ie

Tracey Boyle

traceyboyle@pdst.ie

Yvonne Shields

yvonneshields@pdst.ie

   
   

Iar-Bhunscoil: STEM, Idirbhliain, Gairmchlár na hArdteistiméireachta, Gnó agus Fiontraíocht, Ríomheolaíocht

 

Brendan O’Halloran

brendanohalloran@pdst.ie

Cian Sweeney

ciansweeney@pdst.ie

Emma Daniel

emmadaniel@pdst.ie

Enda Carr

endacarr@pdst.ie

Frank Kehoe

frankkehoe@pdst.ie

Joe English

joeenglish@pdst.ie

Liam Fallon

liamfallon@pdst.ie

   
   

Iar-Bhunscoil: Litearthacht, Teastas Sóisearach – Clár Scoile, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach, Cultúr agus Comhshaol

 

Anne O'Brien

anneobrien@pdst.ie

Hazel Gannon

hazelgannon@pdst.ie

Lorraine Counihan

lorrainecounihan@pdst.ie

Lorraine O'Loughlin

lorraineoloughlin@pdst.ie

Louise Kenny

louisekenny@pdst.ie

Rory Hynes

roryhynes@pdst.ie

Sharon Kiely

sharonkiely@pdst.ie

Ciara Sloan

ciarasloan@pdst.ie

Úna Crowe

unacrowe@pdst.ie

   
   

Teicneolaíochtaí Digiteacha

 

Denis Moynihan

denismoynihan@pdst.ie

Michael McNamara

michaelmcnamara@pdst.ie

Michelle Brady

michellebrady@pdst.ie

Roy Mitchell

roymitchell@pdst.ie

Sinéad O'Sullivan

sineadosullivan@pdst.ie

Siobhán O'Sullivan

siobhánosullivan@pdst.ie

Stephen Gallagher

stephengallagher@pdst.ie