Foilseacháin ar Uimhearthacht na Bunscoile

Foilseacháin uimhearthachta do Mhúinteoirí Bunscoile

 

 

Lámhleabhair Mhatamaitice IMPACT

Codáin

 

Codáin

 


Ionadluachanna, Deachúlacha agus Céatadáin

 


Cruth agus Spás

 


Lámhleabhar ar Thomhais

 


Lámhleabhar Mata Meabhrach (Suimiú agus Dealú)


Lámhleabhar Mata Meabhrach (Méadú agus Roinnt)

 


Acmhainn é Achar 5 arna forbairt ag Foireann Uimhearthachta Bunscoile an SFGM agus ag an Dr Seán Delaney as Institiúid Oideachais Marino a dhíríonn ar an snáithaonad, Achar, i gcomhair ranganna sinsearacha. Tá sé deartha mar ‘aonad athsholáthair’ ar théacsleabhair thraidisiúnta agus cuireann sé cur chuige atá bunaithe ar réiteach fadhbanna agus ar bhonn fiosrú ar fáil do theagasc an tsnáithaonaid. Is féidir leat réasúnaíocht Sheáin Delaney a bhí taobh thiar den aonad athsholáthair a léamh tríd  an nasc seo chuig a bhlag pearsanta a leanúint.

 

 

Leabhar an Pháiste le Nótaí Mínithe:

Leagan Gaeilge