Foilseacháin maidir le Sláinte agus Folláine

Chun ceann ar bith de na leabhráin seo a íoslódáil, cliceáil ar theideal an lámhleabhair  (beidh Adobe Reader ag teastáil toisc go n-íoslódálfar an leabhrán i bhformáid PDF).

 
Foilseacháin frithbhulaíochta


 

Ábhar tacaíochta frithbhulaíochta – Bunscoil

 

leagan Gaeilge

 


 

Ábhar tacaíochta frithbhulaíochta – Iar-Bhunscoil 

 

 

Leagan Gaeilge

 

 

Paca Uirlisí Frithbhulaíochta Up2Us

 

 


Foilseacháin maidir le Corpoideachas

 

Gluais go Maith, Gluais go Minic – an Leanbh ag a bhfuil Inniúlacht Fhisiciúil a Fhorbairt trí shúile na Scileanna Bunghluaiseachta

 

Cliceáil ar na híomhánna thíos chun an acmhainn a íoslódáil i bhformáid PDF. Tá an acmhainn idirghníomhach seo ar fáil freisin ar www.scoilnet.ie/pdst/physlit 

Tá tuilleadh ábhar tacaíochta maidir leis an acmhainn seo lena n-áirítear teimpléid phleanála agus pleananna ceachta ar fáil ar www.pdst.ie/physlit

 

 

Treoir do Mhúinteoirí

Leabhar Gníomhaíochta 1 Leabhar Gníomhaíochta 2 Leabhar Gníomhaíochta 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creat ‘Bí Gníomhach’

 


 

Cosaint Leanaí: Foilseacháin maidir le Bí Sábháilte

 

Bí Sábháilte – Ranganna na Naíonán

 

 

Bí Sábháilte – Rang a hAon agus Rang a Dó

 

 

Bí Sábháilte – Rang a Trí agus Rang a Ceathair

 

 

Bí Sábháilte – Rang a Cúig agus Rang a Sé

 

 

An Clár Misneach

 

 

Íoslódáil Misneach, Naíonáin Shóisearacha

 

 

 

Íoslódáil Misneach, Rang a hAon

 

 

Íoslódáil Misneach, Rang a Dó

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Acmhainn “Taisceadáin” (Iarbhunscoileanna)


 

Ábhair OCG: Iar-bhunscoil

 

MUINÍN

 

 

MUINÍN - leagan Gaeilge

 

 

Ag fás aníos mar LADT

 

 

Ag Fás Aníos mar LGBT