SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas

SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas  

 

Cuireann SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas raon seirbhísí tacaíochta agus comhairle a bhaineann le teicneolaíocht dhigiteach ar fáil do scoileanna, lena n-áirítear Scoilnet (Mapaí Scoilnet agus Worldbook), Leathanbhanda do scoileanna, Cúrsaí ar Theicneolaíocht Dhigiteach ar líne agus duine le duine, Sábháilteacht Idirlín. Is iad seo a leanas baill fhoirne SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas:

 

Ainm

Ról

ríomhphost

Anthony Kilcoyne

Leas-Stiúrthóir SFGM, Teicneolaíocht Dhigiteach

anthonykilcoyne@pdst.ie

Madelaine Murray

Comhordaitheoir Náisiúnta – Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: Dearadh agus Forbairt

madeleinemurray@pdst.ie

Anne Phelan

Comhordaitheoir Náisiúnta –  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach Seachadadh

annephelan@pdst.ie

Tom Lonergan

Comhordaitheoir Náisiúnta – Tionscnamh Chomhtháthú Teicneolaíochta

tomlonergan@pdst.ie

Patrick Coffey Comhordaitheoir Náisiúnta - Ábhar Digiteach/Scoilnet patrickcoffey@pdst.ie

Helen McKeon

Bainisteoir Tacaíochta - Seirbhísí Leathanbhanda a chur ar fáil do Scoileanna

helenmckeon@pdst.ie

Denise Brennan

Riarthóir Sinsearach

denisebrennan@pdst.ie

Seán Dower

Riarthóir Córas

sdower@pdst.ie

Aoife McDonnell

Oifigeach Tionscadail – Scoilnet

aoifemcdonnell@pdst.ie

Jane McGarrigle

Oifigeach Tionscadail – Sábháilteacht Idirlín / Webwise janemcgarrigle@pdst.ie  

Deirdre Redmond

Oifigeach Tionscadail – Bonneagar TFC deirdreredmond@pdst.ie
Tracy Hogan

Oifigeach Oideachais Webwise

tracyhogan@pdst.ie

Catríona Mulcahy

Oifigeach Ábhar Digiteach Webwise

catrionamulcahy@pdst.ie

Michelle Herron

Riarthóir Sinsearach Gníomhach

michelleherron@pdst.ie