Folláine Múinteoirí

Táthar tar éis athfhorbairt a dhéanamh ar phóstaer SFGM um Fholláine san Ionad Oibre. Cliceáil an íomhá thíos chun cóip a phriontáil faoi choinne an tseomra ranga, an tseomra foirne nó na hoifige. 

 


 

 

Machnamh Treoraithe 

 


 

Cad is folláine ann agus cén fáth a bhfuil sí tábhachtach?

Go bunúsach, is ionann folláine agus an cumas atá agat mothú go maith agus feidhmiú go héifeachtach.  Tugann sí na hacmhainní duit chun déileáil leis an obair agus leis an saol nuair a bhí sí/sé ag dul go maith agus nuair nach mbíonn. Ag an am céanna, cuireann sí ar do chumas 'déanamh go maith' go hintleachtúil, go mothúchánach, go sóisialta agus go fisiciúil. Mar thoradh air sin, tugann taighde le fios go mbíonn daoine a bhfuil ardleibhéal folláine acu i bhfad níos fearr as. Bíonn níos mó teacht aniar agus fuinnimh iontu agus bíonn siad níos sláintiúla, níos sona agus níos bisiúla. In ainneoin do dhíchill, tuigimid go mbíonn sé doiligh an t-am agus an fuinneamh a aimsiú chun aire a thabhairt duit féin. Anseo, tugaimid breac-chuntas ar chéimeanna beaga praiticiúla (atá saor ó leithscéalta) a d'fhéadfá a ghlacadh le go mbeidh deis níos fearr agat déanamh go maith i gcónaí. Cé gur mór an cúnamh é aire a thabhairt do d'fholláine fhisiciúil, tá an-tionchar ag baint leis an méid seo a leanas freisin – cúpla nóiméad a chaitheamh gach lá ag ceangal i gceart le daoine a bhfuil meas agat orthu, gáire ó chroí a dhéanamh, agus na rudaí sin a bhfuil tú ar fheabhas ina mbun a dhéanamh níos mó. Féadfaidh gach céim a ghlacann tú a bheith sa treo ceart.

(www.permahsurvey.com)

Conas is féidir liom m'fholláine a fheabhsú?

Lean an naisc thíos chun teacht ar idirghabhálacha folláine. Mothaímid go bhféadfaidís a bheith úsáideach duit. I dtús báire pioc idirghabháil amháin a bhfuil spéis agat inti i ngach réimse folláine – gabh tríothu uile go dtí go dtagann tú ar rud éigin a oireann duit, ach glac uainne é; ná bain triail astu uile ag aon am amháin! Ná bí cúthail,  iarr tacaíocht ar do chuid comhghleacaithe – ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

 

 

Gluais

Gluaiseacht san Ionad Oibre

Míle am lóin

An bhfuil tú ag gluaiseacht a dhóthain?

Pirimid na gluaiseachta

Céim ar chéim

Ón tolg go 5k

 

Leideanna le haghaidh ábhar reathaithe

 

Faigh do Parkrun áitiúil

Dúshláin Folláine san Ionad Oibre

Sín amach é

Ranganna Ióga ar Líne

 

 

Cothaigh

Bia Maith le haghaidh Turais

 

Domini Kemp: Barra Gránóla Sláintiúil

 

Cistin Catherine

Cá mhéad siúcra atá i do dheoch?

Treoir BiaSlán (SafeFood) maidir le Siúcra

Cothú Barrmhaith

Gluais sárbhianna

Cárta Siopadóireachta Bia

Foras Croí na hÉireann

An Tús Ceart – 30 Smaoineamh le haghaidh Bricfeasta Sláintiúil

 

Neven McGuire: Treoir le haghaidh Bricfeasta

 

 

Tarraing Anáil

Aireachas Laethúil 

Cleachtais shimplí a oireann do do stíl mhaireachtála ghnóthach

 

 

15 Shoicind d'Aireachas

Straitéisí Dearfacha chun Strus, Imní agus Cloíteacht a Sheachaint

5 bhealach chun do shláinte mhothúchánach a fheabhsú

 

Póstaeir maidir le Rudaí Beaga

An Chaoi a bhfuil Machnamh san Ionad Oibre go Maith Duit

 

Foghlaim conas Machnamh a dhéanamh áit ar bith, am ar bith

Codail go Sámh

An treoir le haghaidh scíth mhaith

 

Gairdíní Leighis

Suaimhneas a fháil amuigh faoin aer

 

 

 

Folláine sa Seomra Ranga

Seas Suas

Cosc a chur ar phian le staidiúir mhaith

Seomra Ranga Sábháilte Sláintiúil

Do spás oibre a bharrfheabhsú ó thaobh na heirgeanamaíochta de

Folláine Fhisiciúil ar Scoil

Leideanna do Mhúinteoirí

Tarraing Anáil go Réidh

Aireachas faoi choinne leanaí

Labhair go Réidh

Cúram Gutha le haghaidh Múinteoirí

 

Léigh Féach Téigh Chuig

National Physical Activity Plan: Get Ireland Active (Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil: Éire a Spreagadh chun Gníomhaíochta) 

Éire Sláintiúil: Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Fheabhsaithe, 2013-2025

Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn in Iar-Bhunscoileanna Ciorclán 51/2015

Stíleanna Sláintiúla Maireachtála a Chur Chun Cinn i mBunscoileanna: Ciorclán 13/2016

Treoirlínte Folláine do Bhunscoileanna

Treoirlínte Folláine d'Iar-Bhunscoileanna

Gearrthóg Físe: Saol Álainn
 

A Lust for Life

Sonima

Your Mental Health

Folláine san Ionad Oibre

Bord Bia – Leideanna Garraíodóireachta

Bia agus an Tábhacht leis

Aware

 

 

 
Seirbhís Tacaíochta d'Fhostaithe Cuireann comhairle agus tacaíocht ar fáil