Stair Bheo 2016

Fáilte chuig leathanach acmhainní Stair Bheo 2016

 

Tá fáil anseo ar na láithreoireachtaí ar fad ó Sheimineár Staire Náisiúnta SFGM d’Iarbhunscoileanna, 2016.  Is féidir féachaint ar na cuir i láthair thíos más rud nach raibh tú ag an gcomhdháil.

 

Seimineár Staire Náisiúnta SFGM d’Iarbhunscoileanna
9.00 Clárú  
9.30 Fáilte - Pat Coffey, Ceannaire Foirne SFGM  
9.40 Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna: “Féachaint ar an Stair - Dearcadh Seachtrach” Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
10.20 Litearthachtaí Digiteacha a Fhorbairt 1: Faisnéis a aimsiú, a fhoinsiú agus a mheasúnú don teagasc agus don fhoghlaim sa Stair - Siobhán O’Sullivan, Comhairleoir SFGM Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
11.00 Tae/Caife agus Líonrú  
11.30 Litearthachtaí Digiteacha a Fhorbairt 2: Scoilnet a úsáid chun faisnéis do mhúinteoirí agus do scoláirí Staire a bhainistiú, a choimeád agus a chomhroinnt - Siobhán O'Sullivan, Comhairleoir SFGM Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
12.00 Modheolaíochtaí Teagaisc Ghníomhaigh sa seomra ranga Staire don Teastas Sóisearach - Niamh Crowley agus Gerard O’Sullivan, Comhlaigh SFGM Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
1.00 Lón agus Líonrú  
1.45 Cuir chuige i leith na Staire san Idirbhliain - Seán Smyth, Comhlach SFGM agus Sinéad O’Sullivan, Comhairleoir SFGM Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
2.15 Tuarascáil ar Staidéar Taighde - Angela Hanratty, Comhlach SFGM Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
2.45 An Chéad Chlár um Fhorleathnú Eacnamaíoch, 1958-1963 - Hazel Gannon, Comhairleoir SFGM Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
3.15 An tionscadal “Mo Shaighdiúir Uchtaithe”: scoláirí a spreagadh chun taighde a dhéanamh ar shaighdiúirí Éireannacha a fuair bás sa Chogadh Mór - Gerry Moore, Comhlach SFGM  
3.30 The Dictionary of Irish Biography agus Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain - Turlough O'Riordan, Acadamh Ríoga na hÉireann Cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
3.45 Acmhainní agus measúnú  

 

Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna: “Féachaint ar an Stair - Dearcadh Seachtrach”

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

Litearthachtaí Digiteacha a Fhorbairt 1: Faisnéis a aimsiú, a fhoinsiú agus a mheasúnú don teagasc agus don fhoghlaim sa Stair - Siobhán O’Sullivan, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

Litearthachtaí Digiteacha a Fhorbairt 2: Scoilnet a úsáid chun faisnéis do mhúinteoirí agus do scoláirí Staire a bhainistiú, a choimeád agus a chomhroinnt – Siobhán O'Sullivan, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

Modheolaíochtaí Teagaisc Ghníomhaigh sa seomra ranga Staire don Teastas Sóisearach - Niamh Crowley agus Gerard O’Sullivan, Comhlaigh SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

Cuir chuige i leith na Staire san Idirbhliain – Seán Smyth, Comhlach SFGM agus Sinéad O’Sullivan, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

Tuarascáil ar Staidéar Taighde – Angela Hanratty, Comhlach SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

An Chéad Chlár um Fhorleathnú Eacnamaíoch - Hazel Gannon, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.

 

Leabhrán Cás-Staidéir Staire

 

Cliceáil anseo chun an leabhrán a íoslódáil

 

The Dictionary of Irish Biography agus Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain - Turlough O'Riordan, Acadamh Ríoga na hÉireann

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint.