Stair Bheo 2017

Page Content Category: 

Fáilte chuig leathanach acmhainní Stair Bheo 2017

 

Tá fáil anseo ar na láithreoireachtaí ar fad ó Sheimineár Staire Náisiúnta SFGM d’Iarbhunscoileanna, 2017.  Is féidir féachaint ar na cuir i láthair thíos más rud nach raibh tú ag an gcomhdháil.

Seimineár Staire Náisiúnta SFGM d’Iarbhunscoileanna
9.00  Clárú   
9.30 Fáilte - Pat Coffey, Ceannaire Foirne SFGM  
9.40 Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna:  “Féachaint ar an Stair – Dearcadh Seachtrach” Frances Moss, Cigire cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
10.10

Scríbhneoireacht a scafláil chun tacú le forbairt freagraí i measc na scoláirí sa Stair                                     - Anne Grills, Comhairleoir SFGM

cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
10.40 Tionchar an CEE ar iascaigh: Ceisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid i Stair na hArdteistiméireachta, 2018 & 2019 - Hazel Gannon, Comhairleoir SFGM cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
11.00  caife agus líonrú  
11.30 Scéalaíocht dhigiteach chun tacú le insint na staire. - Sinéad O'Sullivan, Comhairleoir SFGM agus               Sean Smyth, Comhlach SFGM cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
12.00 Tuarascáil ar Staidéar Taighde - Angela Hanratty & Granu Dwyer, Comhlaigh SFGM cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
12.30 Dul níos faide ná an téacsleabhar: Conas scoláirí Staire a spreagadh go gníomhach le hacmhainní ar líne -             Gerry Moore & Sean Smyth, Comhlaigh SFGM cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
13.00  Lón  
13.45 Modheolaíochtaí teagaisc don teagasc faoin tSean-Róimh - Louise Potter, Comhairleoir SFGM agus Delia Donohue, Comhlach SFGM cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
2.15 Tionchar RTÉ, 1962-1972: Ceist bunaithe ar dhoiciméid i Stair na hArdteistiméireachta, 2018 & 2019 - Niamh Crowley, Comhairleoir SFGM   cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
2.30 Measúnú múnlaitheach le huirlisí digiteacha i gcomhthéacs na Staire - Sinéad O’Sullivan, Comhairleoir SFGM cliceáil anseo chun an láithreoireacht a oscailt
3.20 Teach Meet agus clabhsúr - Pat Coffey, Ceannaire foirne SFGM  

 

 

Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna: “Féachaint ar an Stair - Dearcadh Seachtrach” Frances Moss, Cigire

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

 

Scríbhneoireacht a scafláil chun tacú le forbairt freagraí i measc na scoláirí sa Stair  - Anne Grills, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

 

Tionchar an CEE ar iascaigh: Ceisteanna Bunaithe ar Dhoiciméid i Stair na hArdteistiméireachta, 2018 & 2019 – Hazel Gannon, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

Cliceáil anseo chun an leabhrán a íoslódáil chun tacú le Tionchar an CEE ar iascaigh. 

 

 

Scéalaíocht dhigiteach chun tacú le insint na staire. – Sinéad O'Sullivan, Comhairleoir SFGM agus Sean Smyth, Comhlach SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

 

Tuarascáil ar Staidéar Taighde - Angela Hanratty & Granu Dwyer, Comhlaigh SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

 

Dul níos faide ná an téacsleabhar: Conas scoláirí Staire a spreagadh go gníomhach le hacmhainní ar líne –                                Gerry Moore & Sean Smyth, Comhlaigh SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

 

Modheolaíochtaí teagaisc don teagasc faoin tSean-Róimh – Louise Potter, Comhairleoir SFGM agus Delia Donohue, Comhlach SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

 

 

 

Tionchar RTÉ, 1962-1972: Ceist bunaithe ar dhoiciméid i Stair na hArdteistiméireachta, 2018 & 2019 – Niamh Crowley, Comhairleoir SFGM  

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint

Cliceáil anseo chun an leabhrán a íoslódáil faoi Thionchar RTÉ

 

Measúnú múnlaitheach le huirlisí digiteacha i gcomhthéacs na Staire – Sinéad O’Sullivan, Comhairleoir SFGM

Cliceáil anseo chun teacht ar na sleamhnáin agus iad a íoslódáil mar chomhad powerpoint